Lobby

Handreiking: Woningcorporaties en de lokale politiek

Er vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats op 21 maart 2018. In aanloop naar de verkiezingen kunnen woningcorporaties hun kans grijpen om het lokale beleid voor wonen en bouwen te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de meerwaarde van corporaties en hun zorgen en ambities onder de aandacht te brengen van de verkiezingsprogrammacommissies. Hoe doe je dat?

Aedes maakte een handreiking met tips over momenten en manieren van beïnvloeding, een checklist van landelijke en lobbyonderwerpen en met praktische informatie over verkiezingsprogramma’s, campagnetijd en lokale afdelingen. De meeste lokale politieke partijen zijn inmiddels gestart met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s.  

Woningcorporaties die vragen hebben over de lokale belangenbehartiging, kunnen terecht bij de regionale belangenbehartigers van Aedes.  

Brochure over woningcorporaties
Aedes komt binnenkort ook met een herziene versie van de brochure Partners in het wonen. Deze brochure is bedoeld voor lokale politici, bestuurders en gemeenteambtenaren en legt in begrijpelijke taal uit wat woningcorporaties doen. Corporaties kunnen de brochure bijvoorbeeld gebruiken om hun rol binnen de gemeente en de uitdagingen die er liggen toe te lichten aan leden van de verkiezingsprogrammacommissie of aan (kandidaat-)raadsleden.