Woningmarktregio’s vastgesteld en van kracht

Update

Minister Blok heeft negentien woningmarktregio’s vastgesteld conform de door gemeenten ingediende voorstellen, schrijft hij in een brief van 2 september 2016 aan de Tweede Kamer. Na de publicatie in de Staatscourant op 30 augustus 2016 is de indeling onmiddellijk van kracht, inclusief het verbod voor woningcorporaties op nieuwbouw en aankoop buiten de kernregio. Corporaties kunnen, in afstemming met gemeenten, vanaf nu om ontheffing van dat verbod vragen.

Negentien regio’s
Blok informeert ook alle gemeenten en woningcorporaties rechtstreeks over de regio-indeling. Alle woningcorporaties hebben nu een kernwerkgebied, met uitzondering van de categorale huisvesters die landelijk opereren voor bijvoorbeeld ouderen of studenten. De kleinste regio bestaat uit bijna 126.000 huishoudens (Food Valley), de grootste uit bijna 1,2 miljoen (Haaglanden / Midden Holland / Rotterdam).

#

Regio

Gemeenten

Corporaties

Huish.

1

Friesland

24

10

285.320

2

Groningen/Drenthe

35

19

498.103

3

Noord-Holland Noord

18

13

287.257

4

Zwolle/Stedendriehoek

22

23

405.875

5

Metropoolregio Amsterdam

32

30

1.124.826

6

Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde

15

9

215.837

7

Holland Rijnland

14

15

243.977

8

Oost Nederland

21

18

379.245

9

U 16

16

24

401.804

10

Food Valley

7

7

125.968

11

Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam

28

45

1.170.977

12

Arnhem/Nijmegen

18

17

351.765

13

Woongaard

19

14

167.802

14

Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee

12

10

172.544

15

Noordoost Brabant

19

13

273.225

16

West-Brabant en Hart van Brabant

24

15

474.052

17

Zeeland

12

10

160.634

18

Metropoolregio Eindhoven

21

13

334.422

19

Limburg

33

27

561.595

Tabel 1. - Aantal gemeenten, corporaties (excl. categorale) en huishoudens per woningmarktregio.

Focus op kernregio’s
De indeling in regio’s zorgt voor focus van corporaties op hun kernwerkgebied, aldus Blok. In 400 gevallen (combinaties gemeenten/corporatie) is het niet langer toegestaan dat een corporatie nieuwbouw in een gemeente ontwikkelt. Sloop/nieuwbouw op dezelfde locatie blijft wel toegestaan. Projecten waarmee al een aantoonbare start is gemaakt, mogen nog doorgaan.

Corporaties mogen actief worden in alle gemeenten binnen hun kernwerkgebied. Volgens Blok ‘mag verwacht worden dat dit in afstemming met betrokken gemeenten en corporaties gebeurt’. Het is niet verplicht om op het niveau van de woningmarktregio een woonvisie en prestatieafspraken te maken. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties blijven op door hen gewenste schaal samenwerken.

Ontheffing
Vanaf nu is het mogelijk voor corporaties om, in afstemming met gemeenten, een ontheffingsverzoek in te dienen. Een aantal corporaties heeft die al aangekondigd. Om ontheffing te krijgen moet aannemelijk worden gemaakt dat in een gemeente onvoldoende investeringscapaciteit beschikbaar is om aan de volkshuisvestelijke vraag te voldoen. Blok kijkt daarbij naar de investeringscapaciteit van alle corporaties in de regio. In een eerdere brief over de stand van zaken van de regiovorming (13 juni 2016) gaf de minister al een beeld van de gevolgen voor de investeringscapaciteit in de te vormen regio’s en in afzonderlijke gemeenten. Ook de gemeente moet de ontheffing noodzakelijk achten. Blok streeft ernaar om binnen acht weken een besluit te nemen.