Wet- en regelgeving

Prestatieafspraken gemaakt? Dan verplicht meesturen met dPi

Woningcorporaties moeten voor 31 december de prognose-informatie (dPi) inleveren bij CorpoData. Als er prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie zijn, dan moeten die worden meegestuurd. Op CorpoData staat dat corporaties 'lopende prestatieafspraken' moeten opsturen, het gaat hier om de prestatieafspraken die in 2017 ingaan.

De overheid heeft een aantal zogeheten ‘termijnen van orde’ vastgesteld voor de prestatieafspraken. Op 1 juli 2017 moet de corporatie een bod hebben uitgebracht aan gemeente(n) en huurderorganisatie(s) als er een woonvisie is. Vóór 31 december moet de corporatie prestatieafspraken meesturen met de (verplichte) dPi als die er zijn. De Autoriteit woningcorporaties verschoof de deadline voor het aanleveren van de dPi van 15 naar 31 december, vanwege technische problemen met de website. De problemen zouden grotendeels zijn opgelost, maar Aedes krijgt signalen dat het uploaden van de stukken via CorpoData nog steeds niet vlekkeloos verloopt en heeft dit doorgegeven aan het ministerie van BZK.

Lokale afspraken
Als lokaal andere afspraken zijn gemaakt, dan is dat toegestaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er op 15 december geen prestatieafspraken liggen omdat er geen woonvisie is of partijen er nog niet uit zijn. De woningcorporatie moet dat dan wel toelichten bij het aanleveren van de prognose-informatie.

De overheid publiceerde onlangs een bericht hierover op de Woningwet-website omdat er verwarring bestond over het al dan niet verplicht meesturen van prestatieafspraken met de dPi. Lees daar meer over in de wettelijke termijnen of kijk in de handreiking prestatieafspraken.