Wet- en regelgeving

Intermaris en Wooncompagnie mogen bouwen buiten kernwerkgebied

Woningcorporaties Intermaris en Wooncompagnie krijgen voor enkele gemeenten ontheffing van het verbod om woningen te bouwen buiten hun kernwerkgebied. Beide corporaties dienden hiertoe een samen met de gemeenten onderbouwd verzoek in bij het ministerie van BZK. Het is de eerste keer dat de minister deze ontheffingen verleend.  
 

Woningmarktregio’s
Het werkgebied van corporaties is sinds 30 augustus 2016 verdeeld in 19 woningmarktregio’s conform door de gemeenten ingediende voorstellen. Om hun lokale binding te behouden mogen corporaties alleen nog bouwen in het woningmarktgebied waartoe ze behoren. Op grond van artikel 41 c van de Woningwet kunnen corporaties een ontheffing op dit verbod aanvragen.

Intermaris en Wooncompagnie maken in hun ontheffingsverzoek duidelijk waarom het volkshuisvestelijk noodzakelijk is dat zij ook in enkele gemeenten buiten hun kernwerkgebied Noord-Holland-Noord bijdragen aan de vraag naar nieuwbouw van sociale huurwoningen. De betrokken gemeenten hebben dit verzoek onderbouwd op basis van woonvisies en recente woningmarktonderzoeken.

Na toetsing van het ontheffingsverzoek heeft de minister Intermaris ontheffing verleend van het verbod voor de gemeente Purmerend. Wooncompagnie krijgt de ontheffing in Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Beemster.

Toetsing ontheffingsverzoek
De minister vindt de onderbouwing aannemelijk dat corporatie Rochdale niet in haar eentje aan de vraag naar nieuwe sociale huurwoningen in Purmerend kan voldoen. In zijn besluit stelt hij dat de volkshuisvestelijke opgave in Purmerend het noodzakelijk maakt dat zowel Intermaris als Wooncompagnie hier een ontheffing krijgen.

In de gemeente Waterland vraagt de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen echter niet om een ontheffing van beide corporaties, vindt het ministerie. Omdat Intermaris hier slechts 17 procent van de corporatiewoningen bezit en Wooncompagnie 74 procent, krijgt Wooncompagnie hier de ontheffing en mag zij de nieuwbouwvraag realiseren.