Praktijk

Corporaties in gesprek over collegiale ondersteuning

Update

Een bestuurlijke werkgroep van Aedes gaat corporaties bezoeken die hebben aangegeven collegiale hulp te kunnen gebruiken. Met collegiale ondersteuning investeert een draagkrachtige woningcorporatie in een gebied waar de lokale corporatie niet in staat is te investeren. Deze aanpak biedt kansen om knelpunten rond de maatschappelijke opgave binnen de sector op te lossen.

In de praktijk sluiten de financiële mogelijkheden en de (regionale) maatschappelijke opgave van individuele corporaties niet altijd op elkaar aan. Collegiale ondersteuning biedt goede kansen om knelpunten binnen de sector op te lossen. Na de Aedes-verenigingsdialoog van juni 2017 heeft een bestuurlijke werkgroep zich over de mogelijkheden gebogen. Corporatiebestuurders Henk Peter Kip, Daphne Braal, Tonny van de Ven en Marco de Wilde gaan daarom de komende tijd in gesprek met collega-bestuurders die hebben aangegeven collegiale hulp te kunnen gebruiken.

Praktijkvoorbeelden
Niet alleen Aedes is hierin actief, ook Platform31 verkent de mogelijkheden van collegiale ondersteuning. In een serie interviews met bestuurders brengt Platform31 vooral goede praktijkvoorbeelden in beeld, waarbij corporaties daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. De Aedes-werkgroep heeft haar informatie hierover met Platform31 gedeeld. Onder andere Ingrid de Boer, directeur-bestuurder van Woonbedrijf Eindhoven, vertelt over haar persoonlijke drijfveren om een actieve rol te spelen in de opgaven van collega-corporaties. Zij benadrukt hoe belangrijk het is om daarbij continu het belang van de huurder voor ogen te houden.

Update: In de serie interviews is een nieuw interview geplaatst, ditmaal met  Ruud van den Boom, directeur-bestuurder van Woonkwartier.

Wilt u meer informatie of heeft u ook een hulpvraag? Geef het aan bij Arjen van Gijssel.