Praktijk

Collegiale ondersteuning in de provincie Utrecht

Update

Woningbouwstichting Cothen kan nieuwe woningen bouwen dankzij de steun van Heuvelrug Wonen. Zo kan solidariteit er in de praktijk uit zien. 80 procent van de corporaties vindt dat onderlinge collegiale ondersteuning kan helpen de verschillen tussen beschikbare middelen en regionale opgaven te verkleinen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes en Platform31

Woningbouwstichting Cothen is één van de twee woningcorporaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. De corporatie bouwt alleen woningen in de dorpskern van Cothen en beheert daar ongeveer 300 woningen. ’Onze corporatie moet eerst een lening aflossen voordat wij van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een geborgde financiering voor nieuwbouw kunnen krijgen’, zegt directeur bestuurder Wim Moggré. ‘Ondertussen is er een lange wachtlijst voor woningzoekenden in Cothen.’

Oplossing voor woningzoekenden
Samen met woningcorporatie Heuvelrug Wonen zocht Moggré naar een oplossing. Heuvelrug Wonen beheert ruim 3.400 woningen op de Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Driebergen en Leersum). In opdracht van Heuvelrug Wonen bouwt WS Cothen nu vier nieuwe woningen in Cothen. ‘Wij doen dit puur vanuit volkshuisvestelijke overwegingen’, legt Jos Sleyfer, directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen, uit. ‘Het is belangrijk dat mensen in het dorp Cothen kunnen blijven wonen.’

‘Natuurlijk moet je als bestuurders wel met elkaar overweg kunnen om deze oplossing te realiseren’, erkent Sleyfer. ‘De gunfactor speelt mee.’ De overeenkomst waarin beide corporaties de ondersteuning vastlegden is echter heel zakelijk, zeggen beide bestuurders. ‘En kort en bondig: het past op één A4tje’, aldus Moggré.

De eigenaar van de vier nieuwe woningen is Heuvelrug Wonen, maar daar merken de Cothense huurders niks van. WS Cothen regelt de verhuur, het beheer en het dagelijks onderhoud van deze nieuwbouw. Een deel van de huur draagt WS Cothen vervolgens over aan Heuvelrug Wonen. ‘Een mooie constructie waarmee wij het dorp Cothen kunnen helpen’, zegt Moggré. ‘En te zijner tijd kan WS Cothen de woningen tegen een geïndexeerde prijs kopen’, besluit Sleyfer.

UPDATE
Meer praktijkvoorbeelden 

Ook Platform31 brengt bijzondere voorbeelden in beeld in een serie over collegiale ondersteuning. Lees in deze reeks het recente interview over de drijfveren van Heleen de Vreese, bestuurder van studentenhuisvester DUWO.