Wet- en regelgeving

Technische problemen Corpodata

In december 2016 ondervond gegevensplatform CorpoData technische storingen bij zijn invoermodules, die woningcorporaties gebruiken voor het inleveren van de prognose-informatie (dPi). De modules werkten soms traag en in sommige gevallen gaan gegevens verloren.De Autoriteit woningcorporaties liet weten hard te werken aan een oplossing. De uiterste inleverdatum van dPi was eerder al verschoven naar 31 december.

 

 

De hoogste prioriteit van CorpoData lag bij het oplossen van de problemen. Later, toen de gegevensopvraag is afgerond, komt CorpoData met nadere toelichting over de ontstane problemen. Ook gaf het platform een overzicht van de maatregelen die getroffen worden om deze problemen niet meer terug te laten keren bij nieuwe opvragen.