Feiten & Cijfers

Regio Zuidwest

Aedes onderkent de verschillen tussen de woningmarktregio’s in Nederland. Vanuit vijf regio’s werken regionale belangenbehartigers. Zij behartigen regionale belangen op regionaal, landelijk en Europees niveau en brengen effecten van landelijke en Europese regelgeving op regionaal niveau in beeld. Op deze pagina vindt u informatie over de belangenbehartiging vanuit Zuidwest-Nederland.

 

Kerngegevens Regio Haaglanden
Op bovenstaande ziet u de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 in de regio Haaglanden op het gebied van de corporatievoorraad, de woonruimteverdeling en de verhuringen.

Onderzoeken

Netwerken