Regio Zuidwest

Aedes onderkent de verschillen tussen de woningmarktregio’s in Nederland. Vanuit vijf regio’s werken regionale belangenbehartigers. Zij behartigen regionale belangen op regionaal, landelijk en Europees niveau en brengen effecten van landelijke en Europese regelgeving op regionaal niveau in beeld. Op deze pagina vindt u informatie over de belangenbehartiging vanuit Zuidwest-Nederland.