Regio Noord

Aedes onderkent de verschillen tussen de woningmarktregio’s in Nederland. Vanuit vijf regio’s werken regionale belangenbehartigers. Zij behartigen regionale belangen op regionaal, landelijk en Europees niveau en brengen effecten van landelijke en Europese regelgeving op regionaal niveau in beeld. Op deze pagina vindt u informatie over de belangenbehartiging vanuit regio Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Regiokaart Noord-Nederland
Regiokaart 2019 Noord (pdf)

Aardbevingen in Groningen
Nieuws en praktijkvoorbeelden aardbevingsdossier Groningen

Regionale netwerken