Praktijk

Woonbron gaat door met bouw sociale huurwoningen zonder verlies

Bewoners van de eerste 33 zogeheten Prachthuizen van woningcorporatie Woonbron ontvingen op 19 januari 2015 hun sleutel van minister Blok. De corporatie bouwde deze sociale huurwoningen zonder financieel verlies te lijden. De komende jaren wil Woonbron 450 Prachthuizen realiseren. Hans Böse, communicatieadviseur van Woonbron, legt uit hoe die financiering eruitziet.

‘Dankzij een handige combinatie van factoren kunnen we deze eengezinswoningen bouwen zonder financieel verlies te lijden. Om de exploitatie sluitend te krijgen, is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van de relatief lage grondprijs voor sociale woningbouw. Woonbron sloot een overeenkomst met de gemeente Rotterdam waardoor we ook op locaties waar geen sociale woningbouw is voorzien, gebruik maken van die lagere grondprijs. De belangrijkste kostendrukker is echter de slimme samenwerking met geselecteerde bouwers en aannemers. De daarmee samenhangende standaardisatie van de woningen maakt de kosten lager.’

Optelsom van afspraken
‘De Prachthuizen zijn nette woningen met een tuintje. Pracht maar geen praal, dus zonder architectonische hoogstandjes’, vervolgt Böse. ‘Woonbron zal in de toekomst vrijwel alleen nog maar sociale huurwoningen realiseren zonder onrendabele top. De huidige lage rente is natuurlijk een gunstige factor, maar beslissend is de optelsom van onze afspraken.’

‘Woonbron behaalt een rendement tussen 3 en 8 procent op deze sociale huurwoningen, afhankelijk van het scenario. Sommige woningen zullen we na 10 tot 15 jaar verkopen, bijvoorbeeld aan de zittende huurders. In dat scenario is het rendement hoger dan wanneer we de woningen 50 jaar blijven verhuren. De bevriezing van de liberalisatiegrens per 1 januari 2016 scheelt mogelijk enkele duizenden euro’s rendement per woning. Maar de realisatie blijft mogelijk zonder financieel verlies.’

Investeren in duurzaamheid
Met deze opbrengsten wil Woonbron investeren in bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen, zoals nul-op-de-meter-woningen. Een andere mogelijkheid is het iets verlagen van de huurprijzen van de woningen, zegt Böse. De huurprijs ligt nu net onder de maximale prijs voor de sociale huur (699 euro).

Ervaringen delen
Woonbron wil haar ervaringen met de Prachthuizen en de rendabele financiering met andere corporaties delen. ’Hoewel de financiële uitgangspunten regionaal zullen verschillen, bijvoorbeeld de grondprijs, kan onze ervaring andere corporaties helpen’, zegt Böse. Op de website van Woonbron staat onder meer een voorbeeldberekening van de gemiddelde kosten bij de realisatie van een Prachthuis.