Prestatieafspraken - best practices

Prestatieafspraken: een jaarlijks terugkerend ritueel voor corporaties, gemeenten en huurders. Maar komen tot goede afspraken is lang niet altijd makkelijk. Benieuwd hoe andere corporaties het aanpakken? Bekijk de praktijkvoorbeelden van prestatieafspraken en laat je inspireren. Deze voorbeelden zijn gemaakt in samenwerking met BZK, Platform 31, VNG, Woonbond, Atrivé en Aedes. Wil je verder doorpraten over een voorbeeld? Bij ieder voorbeeld vind je een contactpersoon. 

Bijdragen aan de bouwopgave – door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen

Zorgen voor betaalbaarheid -door inzet van lokaal maatwerk

Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad – door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en energietransitie

Realiseren van wonen met zorg – door passende woonvormen en samenwerking

Huisvesten van spoedzoekers – door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting

Investeren in leefbaarheid – door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer

Stimuleren lokale samenwerking en congres 20 mei 2021

Een goede samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties is belangrijk. BZK is hiervoor in samenwerking met Aedes, de Woonbond en VNG het ‘informatietraject Woningwet’ gestart. Als onderdeel van dit traject werken Aedes, Woonbond, VNG en BZK aan een update van de Handreiking voor het maken van prestatieafspraken uit 2016. Daarin wordt onder andere aandacht gegeven aan het maken van wederkerige en meerjarige afspraken. De nieuwe handreiking wordt 20 mei 2021 tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ gepresenteerd. Zet donderdag 20 mei 2021 alvast in de agenda en meld je aan via https://www.samenzorgenvoorprettigwonen.nl/.