Publicatie

Kabinetsvisie op demografische ontwikkelingen komende twintig jaar

Minister Blok voor Wonen heeft een kabinetsvisie op de demografische ontwikkelingen voor de komende twintig jaar gepubliceerd. Het kabinet wil onder meer dat de Achterhoek de status van krimpregio krijgt.

Het kabinet geeft ook een reactie op het rapport Grenzen aan de krimp van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling (TMR), in het leven geroepen om het krimpbeleid van minister Blok te evalueren.

Het TMR wil onder meer het aantal regio’s met de krimpstatus uitbreiden. Dat zou betekenen dat woningcorporaties in die regio ook korting kunnen krijgen op de verhuurdersheffing.
Risico’s

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Aedes dat een korting op de verhuurdersheffing voor corporaties in krimpgebieden prima is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de overige woningcorporaties in de vorm van een hogere heffing.