Proces

Wetsvoorstel geeft krimpgebieden ruimte voor lokale aanpak

Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) diende op 13 juli 2016 een initiatiefwetsvoorstel in dat problematiek in krimpgebieden moet tegengaan. Hij wil hiermee voorkomen dat Nederland zich in de toekomst met ‘twee snelheden’ ontwikkelt.

De Wet Bestrijding Krimpproblematiek zou moeten gaan gelden voor de negen vastgestelde krimpregio’s. Een regio is een krimpregio als er tussen 2014-2040 een bevolkingsdaling van ten minste 12,5 procent wordt verwacht. Daarnaast moet het aantal huishoudens in dezelfde periode minimaal 5 procent afnemen. Het gaat onder andere om Oost-Groningen, Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek.

Knellende wetten
De initiatiefwet voorziet in de mogelijkheid voor krimpregio’s om af te wijken van wet- en regelgeving die knellend werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Woningwet, de Gemeentewet en de Wet op het Primair Onderwijs. Eventuele verleende vrijstellingen duren vier jaar en kunnen maximaal vier keer met dezelfde termijn worden verlengd. Het voorstel sluit aan op eerdere initiatieven op dit vlak, zoals het interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling, maar biedt de mogelijkheid om krimpproblematiek in een hoger tempo aan te pakken.

Regionale verschillen
De Wet Bestrijding Krimpproblematiek moet leiden tot een passende oplossing voor bijvoorbeeld leegstand van woningen en winkels. De Vries: 'Elke krimpregio kampt met een eigen problematiek en heeft een aparte aanpak nodig. Door het creëren van uitzonderingsposities krijgen krimpregio’s de ruimte om de eigen problemen op een effectieve en gerichte manier op te lossen. Het initiatiefwetsvoorstel moet ervoor zorgen dat Nederland geen land van twee snelheden wordt.'

Na de zomer neemt de Tweede Kamer het voorstel van De Vries vermoedelijk in behandeling.