Nieuws

De Alliantie en Portaal mogen bouwen buiten kernwerkgebied

Update

Woningcorporaties de Alliantie en Portaal hebben van minister Plasterk een ontheffing gekregen om buiten hun zogeheten kerngebied vastgoed te kopen of nieuw te bouwen. De ontheffing krijgen beide corporaties voor Amersfoort en Soest. Daarnaast kreeg Portaal ontheffing voor de gemeenten Arnhem, Leiden en Nijmegen. De Alliantie krijgt ook een ontheffing voor Eemnes. 

 

Woningmarktregio’s
Het werkgebied van corporaties is sinds 30 augustus 2016 verdeeld in 19 woningmarktregio’s conform door de gemeenten ingediende voorstellen. Om hun lokale binding te behouden mogen corporaties alleen nog bouwen in het woningmarktgebied waartoe ze behoren. Op grond van artikel 41 c van de Woningwet kunnen corporaties een ontheffing op dit verbod aanvragen.

Evaluatie
De ontheffingen van Portaal in de gemeenten Amersfoort, Arnhem en Nijmegen worden na vijf jaar geëvalueerd. Voor Soest en Leiden geldt de reguliere termijn van tien jaar. De Alliantie krijgt voor Soest en Eemnes een ontheffing van vijf jaar en voor Amersfoort tien jaar. 

Doorgaans vindt na tien jaar een evaluatie plaats. De minister kan ook een ontheffing verlenen die al na vijf jaar wordt geëvalueerd. In dat geval is bijvoorbeeld nog onduidelijk of en op welke termijn andere corporaties verplichtingen kunnen overnemen. Bij een ontheffing voor vijf jaar is het de bedoeling dat betrokken partijen (gemeente en corporaties) de mogelijkheden van een duurzame overname van de rol van de corporatie verkennen en vormgeven. De evaluatie kan leiden tot intrekking van de ontheffing.

Overzicht verleende ontheffingen
Op de site van BZK staat een overzicht van de inmiddels verleende ontheffingsverzoeken:

*Deze ontheffingen worden na reeds vijf jaar geëvalueerd.