Wethouder Appingedam: ‘We doen alles zo veel mogelijk met de bewoners samen’

In het Groningse aardbevingsgebied versterkt de Nationaal Coördinator Groningen (NGC) corporatiewoningen, zodat ze bestand zijn tegen een volgende aardbeving. Zo ook in de Appingedamse wijk Opwierde. Daarbij zijn veel instanties betrokken; van corporaties tot het Centrum Veilig Wonen en de veroorzaker van de aardbevingen, de NAM. De Appingedamse wethouder Annalies Usmany legt uit hoe dat in de praktijk gaat.

Bij de versterking van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied zijn veel partijen betrokken. Wat is daarbij de rol van de gemeente?
‘Het versterken van woningen tegen aardbevingen is omvangrijk, technisch ingewikkeld en ingrijpend voor bewoners. Bovendien is dit in Nederland nog nooit eerder gedaan. Wij zijn als gemeente in dit geheel verantwoordelijk voor de vergunningen en coördineren het gezamenlijk overleg van alle partijen. In Opwierde Zuid is de helft van de 500 woningen van corporaties Woongroep Marenland  en Groninger Huis, de andere helft bestaat uit koopwoningen. De stuurgroep overziet de versterking van de gehele wijk, dus zowel koop- als huurwoningen. Die groep vergadert elke vier weken en vooraf overleggen we ook met de huurdersverenigingen, zodat we hun mening ook volop meenemen.’

Wat betreft de versterking van de woningen zelf is de gemeente dus niet de hoofdrolspeler. Maar u grijpt de versterking ook aan voor een herstructurering van de wijk, begreep ik.
‘We zijn eigenlijk al bezig met de herstructurering van Opwierde sinds 2002. Zo heeft de wijk een nieuw hart gekregen met supermarkt en ontmoetingsplek en hebben we levensloopbestendige woningen neergezet. Nu pakken we de rest van de wijk aan. We slopen een deel van de woningen en vervangen dat door nieuwbouw, een ander deel versterkt. De gemeente komt daar met een heel vernieuwingsplan achteraan. Opwierde is een echte "bloemkoolwijk", met veel doodlopende straatjes. Dat veranderen we: door op sommige plekken woningen te slopen, zorgen we dat alle straten gewoon doorlopen. Verder zorgen we voor nieuw "groen en grijs": natuur en bestrating.’

Bij de versterking van de woningen loopt niet alles goed: de eerste paar versterkte woningen werden opgeleverd met allerlei mankementen, bleek in september 2017. Wat vinden de bewoners daarvan?
‘Bij het eerste blok versterkte woningen, is het inderdaad niet gegaan zoals het moet en dat vinden de bewoners natuurlijk vervelend. Maar we lossen het wel op. En de mensen weten mij wel te vinden. Ze mailen me, spreken me aan op straat of in de supermarkt. Maar ze weten ook de medewerkers van de gemeente te vinden, die van Woongroep Marenland en van de Nationaal Coördinator Groningen.’

Mogen de bewoners ook meebeslissen over wat er met hun woning en wijk gebeurt?
‘We doen alles rond de versterking zo veel mogelijk met de bewoners samen. Die hebben vooral één belangrijke vraag: Wat betekent die versterking voor mijn huis? Daar hebben we het dan over met de bewoners. Om even later ook een gesprek te beginnen over de openbare ruimte om dat huis heen: de straten, de plantsoenen en meer. In die gesprekken valt de veerkracht van de bewoners op. Ondanks de zorgen over hun eigen huis, denken ze meteen mee over de rest van de wijk. Dat vind ik indrukwekkend. Dat is de Damster manier, denk ik. Mensen hier lopen niet weg voor problemen.’