Nieuws

‘Stoppen versterkingsoperatie Groningen onacceptabel’

Update

Acht woningcorporaties in Groningen vinden het onacceptabel dat minister Wiebes van Economische Zaken de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied tijdelijk stopzet. Zij hebben samen circa 18.000 woningen in het aardbevingsgebied en vrezen dat hun bewoners nu nog langer in onzekerheid zitten.

Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier en Woonzorg Nederland stellen dat de versterkingsopgave gewoon door moet gaan op basis van de huidige richtlijnen. Minister Wiebes wil eerst de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek afwachten voordat hij verder gaat met de versterkingsoperatie. De corporaties zijn het hier niet mee eens en vinden wachten onverantwoord. 

Veiligheidsonderzoeken
De corporaties zijn het eens met de veiligheidsonderzoeken en staan er helemaal achter. Ze willen ook niet zwaarder versterken dan nodig is. Maar aan de andere kant willen ze dat hun huurders niet onnodig lang in onzekerheid zitten. Daarom roepen ze de minister op door te gaan met wat de mensen beloofd is, versterken op basis van de huidige richtlijnen. 

De corporaties willen samen met gemeenten bouwen aan toekomstperspectief voor Groningen. Eerder dit jaar riepen ze samen met Aedes en de Woonbond de Tweede Kamer op om bij de versterking te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak, die naast schadeherstel rekening houdt met ontwikkelingen en opgaven in de regio.