Proces

Groningse corporaties sturen brandbrief naar Tweede Kamer

13 Groningse woningcorporaties die te maken hebben met de aardbevingsproblematiek, doen met een brief een dringend beroep op de Tweede Kamer. Ze concluderen dat het niet lukt om met andere partijen tot bevredigende oplossingen te komen in de regio.

Volgens de 13 corporaties lopen gesprekken vast met Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Centrum Veilig Wonen (CVW). De corporaties willen hun huurders veilig huisvesten, maar er komen ‘antwoorden noch middelen’ om dat voor elkaar te krijgen.

Vijf punten
In de brief schrijven de betrokken corporaties dat zij duidelijkheid nodig hebben over vijf punten. Hoe beweegt de grond? Wat doet die beweging met woningen? Wat maakt die woningen weer veilig? Wie betaalt deze investeringen? Wie beslist erover?

Onduidelijkheid
‘Alleen als er op de genoemde punten duidelijkheid bestaat kunnen we de verantwoordelijkheid nemen en een actief investerings- en strategisch voorraadbeleid voeren’, stellen de Groningse corporaties. De huidige onduidelijkheid zorgt ervoor dat corporaties onderhoud en investeringen in renovaties moeten uitstellen. Dit kan niet veel langer duren zonder dat er vervolgschade ontstaat.

Haags bezoek
De brief is verstuurd vlak voor een werkbezoek van de vaste Kamercommissie Economische Zaken. De commissieleden zijn op maandag 5 september in het aardbevingsgebied om achtergrondinformatie te krijgen voor het winningsbesluit. In het aardbevingsgebied wonen ruim 120.000 huurders in ongeveer 60.000 sociale huurwoningen van de 13 corporaties.

De 13 betrokken Groningse woningcorporaties zijn: Wierden en Borgen, Marenland, Lefier, Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Patrimonium, de Huismeesters, Steelande Wonen, de Delthe, Uithuizer Woningbouw, Woonzorg Nederland en Wold en Waard.