Lobby

Aedes pleit voor snelle schadeafhandeling aardbevingen

Aedes doet een beroep op de Tweede Kamer voor een snelle, efficiënte schadeafhandeling van huurwoningen die zorgt voor minder overlast voor huurders en minder belasting voor het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). De Tweede Kamer praat op dinsdag 16 januari 2017 over de aardbevingen in Groningen. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft in de pers aangegeven haast te maken met een schadeprotocol. Aedes en de samenwerkende woningcorporaties in het aardbevingsgebied (C14) hopen dat dit protocol er nu ook echt snel komt. 

Het aantal schademeldingen in Groningen door aardbevingen stapelt zich al maanden op met als piek de schade na de zware beving in Zeerijp op 8 januari 2018. In het oude schadeprotocol was een extra afspraak over de rol van corporaties in de schadeafhandeling tussen de C14, NAM en CVW. De schadeafhandeling verliep volgens twee werkwijzen:

  • Woningcorporaties met voldoende capaciteit deden de gehele schadeafhandeling van opname tot reparatie.
  • Kleinere corporaties deden de starthandeling (opname en start dossier) en droegen de verdere afhandeling daarna over aan het CVW. 

Zonder protocol
Het schadeprotocol is in maart 2017 verstreken en er was niet op tijd overeenstemming over een nieuw protocol. Sindsdien zijn de corporaties met voldoende capaciteit vanwege de veiligheid van hun huurders doorgegaan met schadeafhandeling. De huurders bij kleinere woningcorporaties zijn net als de andere bewoners met schade overgeleverd aan de wachtlijst van het CVW. Dit vindt Aedes een onwenselijke situatie.

Tevreden
Huurders waren ook tevreden over de werkwijze onder het vorige protocol. Zij kregen snelle afhandeling en maar één (al bekende) organisatie over de vloer. Het is in het belang van onze huurders dat in het nieuwe schadeprotocol een zelfde werkwijze voor de rol van corporaties komt te staan.