Publicatie

PBL: Middensegment onbetaalbaar voor middeninkomens

Veel huishoudens met een middeninkomen kunnen woningen in het middensegment van de woningmarkt niet betalen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Middeninkomens op de woningmarkt. Huishoudens die vanwege hun inkomen geen toegang hebben tot de sociale-huursector zijn aangewezen op de vrije-huursector. Zij verdienen echter vaak te weinig om de huur van die woningen te kunnen betalen. Aedes deelt deze zorg en gaf dit eerder aan in een rondetafelgesprek over starters en bij de samenwerkingstafel middenhuur.

Middeninkomens en middenhuur
Vaak wordt aangenomen dat elk huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens (toegang tot sociale huurwoning) een huur tussen 700 en 1.000 euro kan betalen. Het PBL laat echter zien dat ruim 30 procent van de midden-middeninkomens (38.690-44.360 euro) niet meer kan betalen dan 711 euro (de liberalisatiegrens, vanaf die grens vallen huurwoningen in de vrije sector). Nog eens ruim 30 procent kan niet meer dan 900 euro betalen. Ook de koopsector is vaak geen alternatief: zo’n 50 procent van deze groep kan maximaal een koopwoning van 193.000 euro financieren.

Het PBL gaat ook in op goedkope scheefwoners: huurders met een inkomen boven de inkomensgrens die in een sociale-huurwoning wonen. Bijna de helft daarvan kan geen woning in de vrije sector betalen en is in de praktijk dus aangewezen op de sociale-huursector. 

Regionale verschillen
Er zijn wel regionale verschillen. In Heerlen zijn vrije-sectorwoningen voor middeninkomens betaalbaar, in Amsterdam meestal niet, daar liggen de huurprijzen in de vrije sector vaak (ruim) boven 900 euro. En in Heerlen is een gezinswoning haalbaar, terwijl in Amsterdam voor hetzelfde geld hoogstens een klein appartement in een minder gewilde wijk beschikbaar is.   

Het PBL pleit er voor om ‘succesvolle elementen uit het huidige beleid te verlengen’, zoals de verruiming van de inkomensgrens. Ook stelt het PBL andere maatregelen voor, zoals een eigendomsneutrale woontoeslag en prijsregulering van het middensegment. 

Meer ruimte voor corporaties
Aedes is één van de gesprekspartners van de Samenwerkingstafel Middenhuur van Rob van Gijzel. Daar pleit Aedes voor meer ruimte voor woningcorporaties in gebieden waar de markt het laat afweten. Dat wordt makkelijker als de markttoets eenvoudiger wordt en regelgeving wordt versoepeld.  

Landelijk overleg woningmarkt
Ook minister Ollongren liet recent weten zorgen te hebben over het middensegment. Het Rijk gaat meer regie nemen bij het aanjagen van nieuwbouw in schaarstegebieden. De minister wil landelijk overleg over knelpunten op de woningmarkt. Aedes blijft graag betrokken bij overleg over de juiste verhouding tussen landelijke regie en lokale afspraken.