Corporaties, huurders en gemeenten: ‘Grote opgaven op gebied van wonen’

Voldoende betaalbare en energiezuinige huurwoningen, aangepaste woonvormen voor ouderen, huizen voor toegelaten vluchtelingen en voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Dat zijn de grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties, gemeenten en huurders de komende jaren in willen investeren.

Prioriteiten
In de notitie Wonen in Nederland: maatschappelijke opgaven en bijdragen woningcorporaties, hieronder te downloaden, zetten Aedes, VNG en Woonbond de opgaven op een rijtje. Uitgangspunt daarbij zijn de prioriteiten die minister Blok zelf heeft benoemd binnen de volkshuisvesting: betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de energiedoelstellingen en de huisvesting van urgente doelgroepen zoals vluchtelingen en ouderen. Steeds meer huurders hebben moeite elke maand de huur te betalen. En de vraag naar sociale huurwoningen stijgt, mede door het grote aantal vergunninghouders.

100 miljard nodig
Investeringen van corporaties en matiging van de huren zijn daarom van groot belang de komende jaren. Daarvoor is de komende tien tot vijftien jaar ongeveer 100 miljard euro nodig, schatten Aedes, VNG en Woonbond.

De verhuurdersheffing blijft daarvoor een groot obstakel. 1,7 miljard heffing betekent jaarlijks (structureel) meer dan 60 miljard verlies aan investeringskracht. Er wordt geld onttrokken aan de sociale huursector, terwijl dat daar de komende jaren juist hard nodig, aldus de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders en corporaties.