Lobby

Tweede Kamer: kijk kritisch naar oplopende verhuurderheffing

De Tweede Kamer wil niet dat de verhuurderheffing, die woningcorporaties moeten betalen, hoger wordt dan eerder gepland. Ook wil de Kamer snelle vermindering van administratieve lasten, een ouderenwoonakkoord en uitbreiding van het programma Weer Thuis!. En ze wil nog meer prikkels in de verhuurderheffing om in populaire gebieden duurdere woningen te verkopen en meer kleine sociale huurwoningen te bouwen. Dat bleek uit de stemmingen op 19 december 2017 over de moties die zijn ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen. 

Grens aan verhuurderheffing
Door stijgende WOZ-waarden neemt de verhuurderheffing die corporaties betalen de komende jaren toe tot ruim boven de 2 miljard euro. De Tweede Kamer wil nu op voorspraak van CDA, D66 en ChristenUnie de meeropbrengst (boven de in het regeerakkoord geraamde 1,7 miljard euro) inzetten in de woningmarkt, voor de verduurzaming van sociale huurwoningen en voor doorstroming. Aedes-voorzitter Marnix Norder is blij dat de Kamer ziet dat er nog meer geld voor de woningmarkt verloren dreigt te gaan: ‘Woningcorporaties zijn het meest geholpen bij het maximeren van de heffing op 1,7 miljard euro. Dan blijft het geld beschikbaar dat zij al gepland hebben om te investeren in verduurzaming, nieuwbouw en betaalbaarheid. Dat kun je simpel regelen door jaarlijks het heffingspercentage aan te passen, zoals dat ook in de gemeentelijke onroerendezaakbelasting gebeurt.  

Een motie van GroenLinks, PvdA en SP om te onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders, gekoppeld aan het vergroten van mogelijkheden voor wooncoöperaties, in een wet kan worden vastgelegd, heeft het gehaald. Dat geldt ook voor de motie van dezelfde partijen om ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van het verduurzamen van hun woning. 

Lastendruk verminderen
De Kamer heeft de minister opgeroepen om de administratieve lastendruk van de Woningwet zo spoedig mogelijk te verminderen; dit naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport dat Aedes aan Kamer en minister heeft aangeboden. De Tweede Kamer stemde ook voor een VVD-motie die de regering vraagt om in de beloningsregeling voor corporatiebestuurders de geliberaliseerde woningen niet meer mee te tellen. De Kamer stemde daarnaast unaniem in met een motie om te onderzoeken of Oost-Drenthe kan worden aangewezen als krimpgebied, waardoor corporaties ook daar gebruik kunnen maken van een aftrek op de verhuurderheffing.