Proces

Tweede Kamer: bijbouwen in sociale en vrije sector

De Tweede Kamer wil graag dat er meer huurwoningen worden bijgebouwd, in de sociale en in de vrije huursector. Dat bleek dinsdagavond 11 oktober 2016 tijdens het debat over de begroting Wonen voor 2017. Partijen liepen tijdens het debat al vooruit op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Bouw
Vrijwel alle Kamerleden willen dat woningcorporaties en marktpartijen meer woningen bouwen. VVD en D66 zien voldoende investeringsruimte voor woningcorporaties. Albert de Vries (PvdA) voegde hier aan toe dat ‘niet het geld om te investeren het probleem is maar het tekort aan goede en betaalbare bouwlocaties’. 

Volgens andere partijen moet de politiek meer doen om de bouw van nieuwe, duurzame sociale huurwoningen te stimuleren. ‘Schaf de verhuurderheffing af’, zei Kamerlid Bashir van de SP. ‘De helft van dat geld moet worden gebruikt om de huren te verlagen, de andere helft om de bouw te stimuleren.’ Met het geld dat woningcorporaties nu aan belasting betalen, kunnen zij een veelvoud aan investeringen doen. Aedes stuurde hierover voorafgaand aan het debat een brief aan de Tweede Kamer. Ook GroenLinks ziet liever dat de heffing wordt omgezet in een investeringsverplichting in meer en duurzamere sociale huurwoningen. 

Heffingsaftrek
De Tweede Kamer maakt zich ook zorgen om investeringen in energiebesparing van huurwoningen. De woningvoorraad van corporaties moet energiezuiniger om de doelstellingen uit het Energieakkoord (gemiddeld label B) in 2020 te halen. ‘Waarom geen korting op de heffing bij realisatie van nul-op-de-meter-woningen?’, opperde de ChristenUnie. 

Volgens de PvdA moet het kabinet woningcorporaties veel meer stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheden tot korting op de heffing. De PvdA wil ook een taakstelling per woningmarktgebied voor investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming en aangepaste woningen voor kwetsbare doelgroepen.

Leges
De leges moeten omlaag, vinden onder andere VVD, PvdA en PVV. Dit zijn de kosten die gemeenten vragen voor een bouwvergunning. De VVD vindt vooral de enorme verschillen tussen gemeenten ‘niet meer uit te leggen’ en vraagt aan de minister om daar wat aan te doen. 

Vennootschapsbelasting
Kamerleden Van Vliet en Bashir (SP) willen dat woningcorporaties geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij onderlinge verkoop. Ze vinden ook dat corporaties  alleen nog vennootschapsbelasting hoeven te betalen over niet-DAEB-activiteiten. Corporaties moeten nu over al hun activiteiten vennootschapsbelasting betalen omdat er zo geen discussie kan ontstaan over het al dan niet ontvangen van staatssteun. ‘Dat risico is weggevallen, omdat we een strikte scheiding gaan doorvoeren tussen DAEB en niet-DAEB’, zei Van Vliet tijdens het debat.

Minister Blok reageert donderdagavond 13 oktober 2016 op de vragen van de Tweede Kamer in het tweede deel van het debat.