Verdieping

Schakel Rijks Expertteam Woningbouw in bij stagnatie woningbouwplan

Het kabinet wil meer prioriteit voor woningbouw. De trage productie van nieuwe woningen heeft deels te maken met ambtelijke werkprocessen, (gemeentelijke) regels en procedures, de opstelling van private partijen en de manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten die hier tegen aanlopen. Woningcorporaties en marktpartijen kunnen de hulp van het team inschakelen om samen met de gemeente een gebiedsontwikkeling weer in gang te zetten of te versnellen.

Het expertteam levert praktisch maatwerkadvies voor verschillende vraagstukken rond gebiedsontwikkeling en woningbouw. Het team heeft daarbij oog voor de maatschappelijke thema’s en actuele ontwikkelingen in uw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ontwikkelen van gebieden, zoals bedrijventerreinen, naar woningbouwlocaties
  • Gebruikmaken van de Crisis- en Herstelwet om projecten te versnellen
  • Versnellen (bouw)proces door in een sessie verschillende stakeholders samen te brengen
  • Op de juiste wijze benutten van de bestaande plancapaciteit
  • Inzicht verkrijgen in de woningbehoefte en doelgroepen
  • Transformeren van leegstaand vastgoed in woningen
  • Creëren van ruimte voor mensen die samen hun eigen huis willen bouwen.

Hoe werkt het Expertteam Woningbouw?
RVO.nl is coördinator van het expertteam en het eerste aanspreekpunt. Het expertteam bestaat uit onafhankelijke deskundigen die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

Als u contact opneemt via woningbouw@rvo.nl voor ondersteuning ontvangt u binnen drie werkdagen reactie. Soms kan het team u meteen op weg helpen. Wanneer er sprake is van een complexere vraag, met veel verschillende partijen en belangen, vindt er eerst een oriëntatiegesprek plaats. Op basis van dit gesprek volgt in samenspraak een vervolgaanpak.

Een eerste afspraak is kosteloos. Verdere inzet van het expertteam gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst en cofinanciering. Het Rijk betaalt 50 procent van de inzet van de experts tot een maximum bedrag van 6.000 euro exclusief BTW. De gemeente betaalt ook maximaal 6.000 euro exclusief BTW. Kijk voor meer informatie op de site van rvo.nl.