Publicatie

RIGO: Zoekduur huurwoning korter dan inschrijfduur

Veel woningzoekenden schrijven zich al in bij een woningcorporatie, terwijl zij nog geen acute verhuisplannen hebben. Zo bouwen ze inschrijfduur op, die de kans op een populaire woning groter maakt. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau RIGO, die minister Blok op 24 mei 2016 aan de Tweede Kamer stuurde.

RIGO schetst in het rapport Wachten, zoeken en vinden een beeld van de woonruimteverdeling en de wachttijden in de sociale huursector. Daarover bleek weinig landelijke informatie beschikbaar. RIGO gebruikte gegevens uit verschillende bronnen, die soms moeilijk vergelijkbaar zijn.

Woonruimteverdeling
De meeste woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Daarnaast wordt vaak een deel van het aanbod verloot. Alleen in zeer dringende gevallen krijgen woningzoekenden een urgentiestatus en voorrang. En er worden woningen via directe bemiddeling toegewezen aan bijzondere doelgroepen.

Grote verschillen in wachttijden
• De meest gebruikte indicator voor de wachttijd is de gemiddelde inschrijfduur. Die varieert sterk per regio, maar ook binnen regio’s per gemeente, wijk en type woning.
• De zoekduur is veel korter dan de inschrijfduur: veel woningzoekenden staan al ingeschreven voor als zij in de toekomst willen verhuizen. De meerderheid reageert niet actief op advertenties.
• Wachttijden zijn de afgelopen jaren toegenomen, ook de zoekduur. Het genoemde spaargedrag is één van de verklaringen.
• Woningzoekenden zijn kritisch. Mensen die genoegen nemen met een minder populaire woning vinden eerder een woning.
• Wachttijden zijn vooral een probleem voor woningzoekenden die onverwachts en snel willen verhuizen: spoedzoekers. Corporaties verloten daarom een deel van de woningen, maar dat biedt geen garantie.