Nieuws

Platform middenhuur in Amsterdam van start

Vijf Amsterdamse corporaties en vijf institutionele beleggers willen samen zorgen voor meer huurwoningen in het middensegment. De organisaties hebben zich verenigd in het Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). De partijen willen voor 2025 minimaal 10.000 woningen bouwen met een huur tussen 725 en 1.000 euro. Huishoudens uit een sociale huurwoning krijgen voorrang wanneer zij doorstromen naar een woning in dit middensegment.

Nu zijn er nauwelijks woningen in Amsterdam beschikbaar met een huurprijs in dit middensegment. Daardoor hebben vooral huurders met een inkomen tussen 36.500 en 73.000 euro nauwelijks mogelijkheden om in de stad te wonen. Een deel van deze huishoudens woont nu in een sociale huurwoning. Door nieuwe woningen met een middenhuur te bouwen, kunnen deze mensen doorstromen en ruimte maken voor huishoudens met lagere inkomens.

De PAM-partijen willen op alle Amsterdamse nieuwbouwlocaties tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuur woningen bouwen. Institutionele beleggers willen daar pensioengeld in beleggen. En de corporaties zullen woningen vanuit de sociale huur overhevelen naar het middenhuursegment.

Gronduitgifte
Om het initiatief te laten slagen is het nodig dat minimaal 25 procent van de uit te geven grond beschikbaar komt voor deze woningen. De komende maanden wil PAM met de gemeente onderzoeken of er locaties beschikbaar zijn waarop deze woningen zijn te realiseren. Het is de bedoeling om de onderzoeksresultaten in juni te presenteren.

Het PAM bestaat uit de corporaties de Alliantie, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard, Ymere en de beleggers Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Wonam.