Plan Volkshuisvesting Woonbond: Goed wonen is een mensenrecht

De Woonbond wil een brede sociale huursector waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een betaalbare woning, zo blijkt uit haar Plan voor de Volkshuisvesting. Aedes deelt de analyse en visie grotendeels, maar plaatst enkele kritische kanttekeningen.

De Woonbond heeft het afgelopen jaar met huurders en maatschappelijke partners gewerkt aan een plan om de wooncrisis aan te pakken. Daarnaast is een visie ontwikkeld op een oplossing voor de brede problematiek op de woningmarkt. Met deze visie wil de Woonbond landelijke en lokale politiek op weg helpen bij een woonbeleid dat goed en betaalbaar wonen weer centraal stelt.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'De afgelopen decennia zijn we afgedreven van volkshuisvesting naar woningmarkt. Dat heeft geleid tot een kleinere sociale huursector die voor veel mensen op slot zit, torenhoge huurprijzen in de vrije sector, en huisjesmelkers die een slaatje slaan uit de woningnood die terug is van weggeweest. Het is tijd om het roer om te gooien en volkshuisvesting weer centraal te stellen.’

Reactie Aedes

Aedes heeft eerder een formele reactie gestuurd op dit plan. Aedes ziet het plan als een bevestiging van onze samenwerking met de Woonbond en als een uitnodiging om, samen met andere partners, verder te werken aan een brede sociale woonsector.

Aedes deelt het principe van de Woonbond dat de huurprijs in redelijke verhouding staat tot de kwaliteit, maar wil niet zover gaan om dit te verbinden met een maximum percentage van de huurprijs. Dit doet geen recht aan de regionale verschillen op de woningmarkt.

De Woonbond wil de huurverhoging bij nieuwe verhuringen vastleggen, terwijl dit juist uit het Sociaal Huurakkoord is gehaald. Aedes ziet ook geen aanleiding om de manier waarop huurders invloed kunnen uitoefenen op het huurbeleid van corporaties op korte termijn te wijzigen, zoals de Woonbond wil.

Lees het hele Plan voor de Volkshuisvesting of de samenvatting.