Publicatie

PBL: Vier scenario’s om middensegment huurwoningen te vergroten

Zorg dat er ook voldoende huurwoningen blijven voor huishoudens met lagere en middeninkomens als je het middensegment op de huurmarkt stimuleert. En houd de gemengde bevolkingssamenstelling en leefbaarheid in wijken in de gaten. Dit kan door corporaties daarbij een rol te geven, direct of indirect. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beleidsstudie Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt.

Het PBL verkent in het rapport maatregelen om  het aanbod aan huurwoningen in het middensegment te bevorderen – binnen de kaders van het huidige woningmarktbeleid. Het PBL verwacht een groeiende behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Oorzaken daarvoor zijn de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de beperkte toegankelijkheid van zowel de sociale huursector als de koopsector voor mensen met een middeninkomen.

Vier scenario’s 
De studie beschrijft vier denkrichtingen. Eén daarvan gaat uit van het vergroten van het aanbod door nieuwbouw, de andere drie gaan over de niet-DAEB-woningen van woningcorporaties. De vier denkrichtingen:

  1. Nieuwbouw door vastgoedbeleggers en corporaties
  2. Administratieve scheiding van niet-DAEB-portefeuille van corporaties
  3. Juridische splitsing van niet-DAEB-portefeuille van corporaties
  4. Overname niet-DAEB-portefeuille van corporaties door vastgoedbeleggers

Verschillende woningmarkten
De uitwerking van denkrichtingen moet verschillen per woningmarktregio. In een overspannen woningmarkt zal nieuwbouw nodig zijn, in een ontspannen woningmarkt eerder het ‘verschuiven’ van corporatiebezit van het sociale segment naar het middensegment. In nationaal beleid moet dus met regionale verschillen rekening worden gehouden, aldus het PBL.

Aedes: Terechte aandacht voor publieke belangen
Het is volkomen terecht dat het PBL aandacht vraagt voor publieke belangen bij een eventuele overheveling van sociale huurwoningen van corporaties naar marktpartijen in het middensegment, stelt Aedes. Dat mag zeker niet te rigoureus gebeuren. Ook de onderkenning van regionale verschillen is belangrijk. Wat Aedes betreft moeten deze elementen een plaats hebben in ieder debat over de ontwikkeling van de woningmarkt. 

Wat Aedes betreft bevat de PBL-studie een gedegen overzicht van de effecten van de verschillende beleidskeuzes. Wel ontbreken helaas verkenningen om de toegang tot de sociale huursector of de koopsector te vergroten. Ook heeft het PBL geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke behoefte aan woningen in het middensegment.