Wet- en regelgeving

Minister stelt wetsvoorstel middenhuur open voor consultatie

Minister Ollongren van BZK gaat voor de middenhuur de markttoets vereenvoudigen en laat die voor grond in erfpacht vervallen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Voor de zomer legt zij dit vast in een wet en de consultatie daarvoor is nu opengesteld. Aedes werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ontwikkelaar/fondsmanager Amvest aan een concreet voorstel voor aanpassing van de markttoets en heeft de minister hierover geïnformeerd.

De prioriteit van corporaties ligt bij sociale huurwoningen, maar de markttoets uit de Woningwet werpt voor hen onnodig belemmeringen op om ook bij te dragen aan het middensegment, schreef Rob van Gijzel in het eindrapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur. Hij adviseerde de minister de markttoets te vereenvoudigen en de rendementseis (BAR) te vervangen door een financiële toets. 

Aedes 
Aedes is positief over een eenvoudigere markttoets voor de bouw van middenhuurwoningen. Waar marktpartijen er geen brood in zien, kunnen corporaties aan de slag. De woningcorporaties willen immers een brede groep huurders een betaalbare woning kunnen bieden, zodat de bouw van een gemengde buurt beter mogelijk is. 

Over het wetsvoorstel zijn drie consultaties gestart: