Verdieping

Stagneert uw woningbouwplan? Schakel het Expertteam Versnellen Woningmarkt in

Het kabinet wil meer prioriteit voor woningbouw. De trage productie van nieuwe woningen heeft voor een deel te maken met ambtelijke werkprocessen, (gemeentelijke) regels en procedures, de opstelling van private partijen en de manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het Expertteam Versnellen Woningmarkt helpt bij woningbouwplannen die om dit soort redenen stagneren. Ook woningcorporaties en marktpartijen kunnen de hulp van het team inschakelen.

‘Vreemde ogen kunnen soms dwingen’, zegt Jos Feijtel, coördinator van het Expertteam. ‘Onze aanpak is pragmatisch. Wij kijken of we bijvoorbeeld procedures kunnen versimpelen en verkorten of financiële oplossingen kunnen voorstellen. De eerste vraag die we altijd stellen is: willen we dit project? Zo ja, wat is dan de kortste weg? Soms helpt het al als de gemeente wat meer loslaat.’

Het Expertteam Versnellen Woningmarkt is een samenvoeging van verschillende bestaande expertteams van het ministerie van BZK: eigenbouw, versnellen/ontslakken, transformatie en planschade. Minister Ollongren van BZK verwacht dat het nieuwe team door de samenvoeging nog beter ondersteuning kan geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden dan ook stagneren. De expertteams hebben in diverse gebieden al succes geboekt. 

Samenstelling team
Nieuw is dat nu ook marktpartijen en corporaties ondersteuning kunnen aanvragen. Voorheen waren dat alleen gemeenten en provincies. Het team bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend bij de overheid, bij marktpartijen of bij corporaties met de aanpak van complexe grote en kleine woningbouwprojecten. Emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft Friso de Zeeuw is ambassadeur van het expertteam.

Werkwijze
De werkwijze van het Expertteam Versnellen Woningmarkt:

  • Er is een concreet plan, project of gebied waar de planvorming of de uitvoering hapert; de locatie van het plan (binnenstedelijk of daarbuiten) maakt niet uit.
  • Op verzoek van de gemeente, een marktpartij of een corporatie worden twee ervaren leden van het expertteam ter beschikking gesteld om de impasse te doorbreken of op een andere wijze planvorming en realisatie op gang te krijgen. De gangbare duur van de interventie is zes maanden.
  • De aanvrager draagt maximaal 6.000 euro bij, de overige kosten worden door BZK betaald. Uiteraard zal het expertteam ook de andere belanghebbende partijen bij de aanpak betrekken
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de experts.

Aanmelden
Voor het aanmelden van een plan, project of gebied kunt u contact opnemen met één van deze betrokkenen:

  • Arieke Keus-van den Berg: arieke.vandenberg@rvo.nl, 06 257 084 16  
  • Annemarie Huibers: annemarie.huibers@rvo.nl, 06 519 669 66
  • Jos Feijtel, coördinator van het Expertteam Versnellen: joz.feijtel@gmail.com, 06 533 757 33.