Efficiënt bouwen met de Woningmakers

Bij grote bouwopgaven kan het gebeuren dat ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties hun plannen niet goed op elkaar afstemmen. Wat de woningbouw niet ten goede komt. In de gemeente Hoorn vormde een grote woningbouwambitie de aanleiding om te starten met de Woningmakers, een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Het doel: grip krijgen op de opgave en efficiënt werken.

 

‘Als je 6.000 woningen gaat bouwen, zoals in Hoorn, moet je opletten dat partijen elkaar niet voor de voeten lopen. En de gemeente kan de aandacht niet versnipperen over alle initiatieven. Dus moet je alles goed in één lijn brengen’, vertelt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris. ‘In de regio West-Friesland zijn we zo gekomen tot de Woningmakers. We werken inmiddels samen met zo’n tien ontwikkelaars en vijf corporaties. En natuurlijk de betrokken gemeenten.’

Dubbel werk voorkomen

Wat de Woningmakers vooral willen bereiken, is voorkomen van dubbel of onnodig werk en versnippering van taken. Een zogenoemde kopgroep, die bestaat uit een corporatie, een ontwikkelaar, een lokale makelaar en de betrokken gemeente, kijkt naar de plannen en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan maakt de kopgroep een agenda, om vervolgens taken te verdelen en uit te zetten.

‘Wil je effectief werken, dan moet je open zijn naar elkaar. Door onze aanpak zien we dat het gesprek verandert. Vaak hebben gemeente en ontwikkelaar een één op één een gesprek, wat kan leiden tot een botsing tussen private en publieke belangen. Door met elkaar op reguliere basis om tafel te zitten, kom je daar boven te staan. Je kunt afstand nemen en opnieuw inzoomen. Op die manier leren we oude patronen te doorbreken en op een nieuwe manier met elkaar te praten. We kijken naar hoe wij met elkaar samenwerken in plaats van mopperen over details.’

Afstemming en uitruil

Wat Tip veel ziet gebeuren is dat partijen hetzelfde hebben bedacht. Of mogelijke uitruil over het hoofd zien. ‘Dan willen we bijvoorbeeld allemaal dezelfde soort appartementen bouwen, terwijl er ook grote vraag is naar eengezinswoningen. Of een corporatie wil grote betaalbare jaren 80 woningen uitponden, terwijl een ontwikkelaar juist van de gemeente de vraag kreeg om betaalbare koopwoningen te realiseren.’

Samenwerking leidt dus tot een slimmere aanpak. Tip kan zich voorstellen dat in de toekomst ook nutsbedrijven en warmteleveranciers aanschuiven. ‘Want die energietransitie moeten we met elkaar doen. Dat is de kracht van de Woningmakers: we vinden elkaar daar waar nodig. Een stad bouw je immers samen.’

Lees meer over de Woningmakers