Congres DVS: Stadsvernieuwing begint in de wijk

Hoe kunnen we de huidige woningmarkt verbeteren, hoe pakken we duurzaamheid aan en hoe werken we aan een stad waar iedereen zich thuis voelt? Over deze thema’s ging het congres Wonen in Vernieuwde Steden, dat De Vernieuwde Stad (samenwerkingsverband van 27 grote woningcorporaties) eind november 2019 organiseerde.

‘Realiseer geen woningen, ontwikkel leefbare wijken’, met die oproep trapte Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan Universiteit Utrecht, het congres af. De wijk is volgens hem bij uitstek het niveau waarop we de toekomstige ontwikkeling van steden moeten benaderen. Of het nu gaat om woningmarkt, verduurzaming of inclusiviteit. Een heel concreet voorbeeld: een wijk aardgasvrij maken kan alleen als er voldoende draagvlak is onder de bewoners.

Deelnemers aan het congres werkten zijn keynote uit in drie themasessies: Woningmarkt, Duurzaamheid en Inclusieve Stad. Een samenvatting van de keynote en de sessies staat in de stadspaper Wonen in Vernieuwde Steden.