Wet- en regelgeving

Blok: Samenwerking moet middensegment huurmarkt stimuleren

Vrije-sectorhuur wordt een aparte categorie in bestemmingsplannen. Gemeenten moeten afspraken maken met marktpartijen over vrije-sectorhuurwoningen. In een samenwerkingstafel kunnen Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen samen knelpunten oplossen. Deze en eerder bekende maatregelen om de vrije-huursector te stimuleren staan in een brief van minister Blok van 19 september 2016 aan de Tweede Kamer.

Belang vrije huursector
‘Een goed functionerende vrije-huursector is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, of die niet een woning willen of kunnen kopen, en geen toegang hebben tot de sociale huursector’, schrijft minister Blok. Samenwerking tussen gemeenten en beleggers is daarvoor belangrijk. Op korte termijn is behalve nieuwbouw ook transformatie van kantoren nodig. Corporaties kunnen duurdere woningen verkopen aan beleggers.

Stimulerende maatregelen
Blok noemt in de brief een aantal maatregelen om de vrije-huursector te stimuleren, enige daarvan waren al eerder bekend.
• Gemeenten kunnen voortaan vrije-sectorhuur als aparte categorie in een bestemmingsplan opnemen (planologische borging). Nog dit jaar volgt een voorstel.
• De minister vindt dat gemeenten op basis van hun woonvisie niet alleen afspraken met woningcorporaties maar ook met marktpartijen moeten maken. Die kunnen de gewenste ontwikkeling van de vrije-huursector en koop oppakken. De gemeente kan voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld aanvangshuren en exploitatietermijnen.
• Om lokale partijen te ondersteunen gaat Blok een samenwerkingstafel instellen voor de ontwikkeling van betaalbare vrije-sectorhuurwoningen. Daar kunnen Rijk, gemeenten, corporaties en marktpartijen knelpunten oplossen.
Kleine woningen in de regio’s Amsterdam en Utrecht krijgen, zoals eerder aangekondigd, tijdelijk extra WWS-punten. De maatregel duurt vijf jaar en geldt voor nieuwbouw en verbouw.
Voor eind september volgt het voorstel voor korting op de verhuurderheffing voor goedkope nieuwbouw.
De verplichte zienswijze van gemeenten bij de verkoop van geliberaliseerde dan wel te liberaliseren woningen vervalt, als de woning na verkoop in het middensegment blijft. Binnenkort volgt een voorstel.

Betaalbare sociale huurwoningen
De woningmarkt is gebaat bij doorstroming, Aedes vindt het daarom goed om knelpunten in het middensegment weg te nemen. Een samenwerkingstafel waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn kan daarbij helpen. Stimuleren van het middensegment mag echter niet ten koste gaan van de aandacht voor betaalbare sociale huurwoningen, waaraan nog steeds grote behoefte is. Ook daarvoor blijven goede en goedkope locaties van belang. Een groot middensegment is niet in alle regio’s nodig. Opvallend afwezig in de brief van Blok is de hypotheekrenteaftrek: vooral die maakt het in Nederland immers lastig om vrije-sectorhuurwoningen aantrekkelijk te maken.