Proces

Tweede Kamer bezorgd over nieuwbouw

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het realiseren van de nieuwbouwplannen en vindt onder meer dat er onvoldoende plancapaciteit is voor nieuwbouw. Dat bleek tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 november 2018 met minister Ollongren over de bouwopgave. De minister deelt deze zorgen niet. Volgens de minister zullen haar ‘woondeals’ met de vijf meest gespannen woningmarktregio’s al op korte termijn oplossingen bieden. Aedes vindt dat de minister gemeenten moet aanspreken om voldoende bouwlocaties te creëren.

Vooral coalitiepartij CDA vindt de voortgang van de minister met de bouwopgave teleurstellend. Meerdere partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een stevigere plancapaciteit voor nieuwbouw. Omdat een deel van de bouwprojecten uitvalt of vertraagd raakt, vinden zij een overprogrammering van 130 procent wenselijk. De PvdA vindt dat het Rijk daarbij de regie moet nemen.
 
Vijf woondeals
De minister verwacht dat door haar ‘woondeals’ met de vijf grootste groeigebieden gemeenten sneller zullen starten met meer woningbouw. Volgens de minister gaan deze deals in de regio’s Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen (stad) op korte termijn al zorgen voor ‘tienduizenden extra woningen’.
 
Volgens de minister hebben woningcorporaties voldoende investeringscapaciteit om de komende tijd te bouwen. Wel realiseert zij zich dat de ATAD een lastenverzwaring is. Ondertussen heeft de Tweede Kamer op 20 november met grote meerderheid de motie Ronnes aangenomen. Dit verplicht de minister nog te onderzoeken of corporaties wel voldoende geld hebben voor nieuwbouw, verduurzamen en andere taken.

Financiële compensatie corporaties
In het debat bepleiten onder andere PvdA en SGP  financiële compensatie voor corporaties. Daarbij verwijst de PvdA naar de zorgen van Aedes over de inzakkende productie van woningcorporaties naar 14.400 woningen in 2017. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwde Aedes dat corporaties tegen knelpunten aanlopen bij het realiseren van de nieuwbouwambities. De belangrijkste knelpunten zijn de flink gestegen bouwkosten en het gebrek aan bouwlocaties.

Binnenkort publiceert Aedes een corporatiemonitor over de knelpunten die corporaties ervaren bij het bouwen van voldoende woningen.