Woningcorporaties kunnen aanvragen doen voor Europees fonds

De Europese Commissie heeft in november 2014 het eerste Nederlandse regionale plan goedgekeurd voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Commissie vindt dat het Operationele Programma (OP) van Oost (Gelderland en Overijssel) de juiste prioriteiten legt. Het EFRO loopt van 2014 tot 2020 en bedraagt voor heel Nederland 1,7 miljard euro.

Innovaties en duurzaamheid
Partijen, zoals woningcorporaties, kunnen aanvragen voor projectensteun voorbereiden en indienen. Belangstellenden moeten snel reageren, want er is voor Nederland minder geld beschikbaar in het EFRO. Voor de regio Oost verschaft de Europese Unie (EU) 100 miljoen euro en de overheid 64 miljoen. Het OP-Oost start naar verwachting begin 2015.

Voor bepaalde projecten van corporaties kan het interessant zijn om, samen met partners, een aanvraag in te dienen. Europese fondsen kunnen een extra zetje zijn om initiatieven financieel haalbaar of ambitieuzer te maken. De EU-middelen in Oost-Nederland worden ingezet voor het stimuleren van innovaties en duurzaamheid.

Samenwerkingsprojecten
Kansrijke projecten richten zich bijvoorbeeld op innovatieve toepassingen die leiden tot minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie en een efficiënter gebruik van energie. De fondsen richten zich op het organiseren van clusters of samenwerkingsprojecten.

Samen met een kennisinstelling, gemeenten en het midden- en kleinbedrijf, kunnen corporaties bijvoorbeeld nieuwe concepten en processen voor energiemaatregelen ontwikkelen, testen en starten. Corporaties kunnen ook deelnemen in proeftuinen gericht op het gebruik of de introductie van een nieuwe milieu- en energietechnologie. Projecten kunnen leiden tot effectievere of efficiëntere resultaten voor bewoners en de regionale economie.

Aanvraagprocedure
De Managementautoriteit en de Deskundigencommissie van OP-Oost toetsen of een aanvraag voor EFRO-subsidie past binnen het OP. Kijk samen met andere partijen naar de criteria en betrek tijdig de Gedupteerde Staten van Gelderland en andere relevante overheden. Kies verder een betrouwbaar en ervaren bureau bij het voorbereiden van het projectvoorstel.

Aedes organiseerde dit jaar vier workshops om corporaties op weg te helpen met EFRO en andere Europese fondsen. Het is de verwachting dat binnenkort ook de OP’s van Noord, Zuid en West door de Europese Commissie goedgekeurd worden.