Wet- en regelgeving

Sociale huisvesting belangrijk onderdeel Europese ‘pijler van sociale rechten’

Toegang tot sociale huisvesting van goede kwaliteit is een van de 20 principes in de Europese pijler van sociale rechten, die de Europese Commissie heeft samengesteld. De pijler is een voorstel om Europese sociale rechten beter te waarborgen en te monitoren in alle lidstaten.

De Europese pijler van sociale rechten noemt wat huisvesting betreft de volgende rechten:

  • Degenen die het nodig hebben krijgen toegang tot sociale huisvesting of tot hulp bij het vinden van huisvesting van voldoende kwaliteit.
  • Kwetsbare mensen hebben recht op goede hulp en bescherming tegen huisuitzetting.
  • Dak- en thuislozen krijgen adequate opvang en ondersteuning, om hun sociale inclusie te bevorderen.

Waarmaken principes
Het waarmaken van deze principes, onder andere door deze vast te leggen in wetten en regels en deze te handhaven, is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Europese instituties, lidstaten, sociale partners en andere belanghebbende partijen, laat de Europese Commissie weten. Op een online scorebord zal de voortgang in de verschillende lidstaten te zien zijn.

Reactie Aedes
Aedes is tevreden dat de huisvesting een belangrijke plaats heeft gekregen in de Europese pijler. Zeker omdat de Commissie met de passage het belang benadrukt van betaalbare huisvesting en er ook EU-fondsen voor reserveert. Toch vindt Aedes dat de sociale pijler wat concreter kan. 

Op een belangrijke vraag geeft de Commissie al wel antwoord. Ondersteuning van ‘degenen die het nodig hebben’ is niet beperkt tot personen met onvoldoende financiële middelen. Het betreft ook mensen met speciale behoeften – bijvoorbeeld vanwege beperkingen of het uiteenvallen van families.

Daarnaast blijft het van groot belang dat de EU zich niet mengt in de nationale en lokale organisatie, financiering en afbakening van sociale huisvesting, omdat deze moet worden afgestemd op de lokale noodzaak. De EU heeft tot nu toe altijd meer oog gehad voor mededinging en handel dan voor de reële sociale noden van burgers.