Wet- en Regelgeving

Europese lidstaten: ‘Verbeter leefbaarheid door meer betaalbare huisvesting’

De leefbaarheid in steden moet verbeterd worden door meer adequate en betaalbare huisvesting. Dat spraken Europese lidstaten, lokale overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbende partijen met elkaar af in de Verklaring van Praag. Zij ondertekenden deze tijdens de European Habitat-conferentie in Praag, die plaatsvond van 16 tot 18 maart 2016.

Ook Aedes en haar Europese evenknie Housing Europe namen deel aan de conferentie en zijn tevreden over de hernieuwde aandacht voor meer betaalbare huisvesting in Europese steden.

De ondertekenaars benadrukken de volgende zaken:

  • Stedelijke armoede is een groot probleem dat verholpen dient te worden door meer betaalbare en afdoende huisvesting en het bestrijden van dakloosheid.
  • Slechte woonomstandigheden hebben een direct effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de bevolking.
  • Een gezond financieel systeem is cruciaal voor betaalbare huisvesting en stedelijke ontwikkeling. Niet-speculatieve langetermijninvesteringen op dat gebied kunnen werkgelegenheid stimuleren.
  • De opbrengst van stijgende grondprijzen moet naar het publiek belang terugvloeien, gemeenten moeten meer eigen middelen krijgen en moderne regelgeving en monitoring moet speculaties met grond en onroerend goed voorkomen.

De verklaring van Praag is de officiële Europese inbreng voor de Habitat III-top later dit jaar in Quito. Deze mondiale top over huisvesting en stedelijke ontwikkeling wordt elke 20 jaar georganiseerd door de Verenigde Naties.

Calon: ‘Migratie vraagt meer’
Marc Calon onderstreepte tijdens de conferentie als voorzitter van Housing Europe dat goede en betaalbare huisvesting in steden een steeds grotere noodzaak wordt: ‘De migratie zal aanhouden. Dat vraagt meer van Europese steden op het gebied van leefbaarheid en huisvesting. Voor betaalbare huisvesting voor mensen met lagere inkomens hebben Europese landen goede regels en verantwoordelijke huisvesters nodig.’

Start Housing Partnership
Tijdens de conferentie gaf Nicolaas Beets, speciale afgezant van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, het officiële startschot voor de zogeheten Housing Partnership van de nieuwe Europese Stedelijke Agenda. Aedes en Housing Europe nemen deel aan dit samenwerkingsverband. Doel van dit Housing Partnership is dat Europees beleid meer oog heeft voor bewoners, steden en betaalbare en adequate huisvesting.