Wet- en Regelgeving

Europese Commissie: ‘Hypotheekrenteaftrek grootste oorzaak verstoring Nederlandse woningmarkt’

Update

Nederland bouwt de hypotheekrenteaftrek voorlopig niet verder af. Dat laat het kabinet weten in reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie. Die vindt namelijk dat Nederland in 2016-2017 de hypotheekrenteaftrek verder moet afbouwen, om de resterende verstoringen op de woningmarkt en de schuldenlast van huishoudens terug te dringen. Dat stelde de Europese Commissie in de op 18 mei 2016 gepubliceerde aanbevelingen uit het Europees Semester.

Het beperken van de hypotheekrenteaftrek komt jaarlijks terug in de aanbevelingen van de Commissie. Nederland neemt echter nog steeds te weinig maatregelen om dit te realiseren. De aftrek zorgt ervoor dat Nederlandse huishoudens vaak een grote hypotheekschuld hebben, aldus de Commissie. Zij verwacht van de Nederlandse regering dat zij daar meer vooruitgang boekt. Maar Nederland geeft nu de voorkeur aan rust op de woningmarkt, aldus het kabinet.

Maatregelen sociale huursector

De afgelopen jaren deed de Commissie ook aanbevelingen voor de sociale huursector in Nederland, onder meer om de wachtlijsten te verkleinen. Dit jaar stelt de Commissie dat in de Nederlandse sociale huursector wél belangrijke hervormingen zijn doorgevoerd, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de huren beter aansluiten op de inkomens van de bewoners. Nu is het volgens de Commissie zaak de effecten van deze maatregelen te monitoren. Want, stelt de Commissie, woningen worden in Nederland niet altijd toegewezen ‘aan hen die ze echt nodig hebben’.

Europees semester
De aanbevelingen van de Europese Commissie volgen op de jaarlijkse plannen die de lidstaten aan de Commissie moeten voorleggen om hun begrotingen en hun economieën op orde te krijgen. Dit zijn reguliere onderdelen van het Europees Semester dat sinds 2011 het verscherpte toezicht van de EU op de economie en de begroting van lidstaten regelt. In juni zullen de landenspecifieke aanbevelingen door de Europese Raad worden bekrachtigd.