Praktijk

Europese Agenda Stad van start

Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijk beleid tekenden op 30 mei 2016 het Pact van Amsterdam. Daarmee is de Europese Agenda Stad officieel van start: een programma om Europese steden en hun partners meer invloed te geven op de Europese besluitvorming. Aedes is een van die partners en zal zich binnen de Europese Agenda Stad inzetten voor goede voorwaarden voor sociale huisvesting.

Aedes in partnerschap
De Europese Agenda Stad bevat vier partnerschappen, die inhoud zullen geven aan de agenda. Aedes neemt deel aan het partnerschap Housing (huisvesting) en zal aandacht vragen voor betere staatssteunregels, een adequaat energiebeleid en wil de link leggen met twee andere partnerschappen over migratie & integratie en stedelijke armoede.

Tegelijkertijd met de ondertekening vond een Europese conferentie over de concrete vervolgstappen in de EU Urban Agenda plaats, georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gemeente Amsterdam, het Comité van de Regio's en de provincie Noord-Holland. Zij spraken over betaalbare huisvesting, het opvangen van vluchtelingen en armoede en ongelijkheid.

Tijdens die conferentie gaf burgemeester Van der Laan van Amsterdam aan dat hij vooral samen met inwoners van steden en wijken wil werken aan oplossingen voor de stad. Minister Plasterk van BZK noemde steden een van de belangrijkste uitvindingen van de mensheid en wees in het kader van 100 jaar Amsterdamse School naar de 'arbeiderspaleizen' die woningcorporaties lang geleden al bouwden.

Aedes zal regelmatig rapporteren over de acties en voortgang binnen het Housing Partnership.

Pact van Amsterdam (30 mei 2016)