Europees Parlement: ‘Actie nodig tegen wooncrisis in heel Europa’

Het Europees Parlement heeft meteen tijdens de eerste plenaire zitting van het jaar aandacht gevraagd voor sociale huisvesting en de toename van dakloosheid in Europa. Europarlementariërs vroegen  Eurocommissaris Schmit (Sociale Zaken) om een plan voor de aanpak van de wooncrisis in Europa.

Het tekort aan betaalbare woningen staat op de agenda van de Europese Unie, zo laat het debat zien. De Europese Commissie erkent dat de wooncrisis een groot deel van de Europese bevolking raakt. Ook Eurocommissaris Schmit ziet dat hoge woningprijzen en een tekort aan sociale huurwoningen leiden tot een toename van het aantal daklozen.

Ook Nederlandse Europarlementariërs vroegen Schmit om de daad bij het woord te voegen. Agnes  Jongerius (PvdA) vroeg om een concreet actieplan om de wooncrisis aan te pakken. Kim van Sparrentak (GroenLinks) drong aan op meer geld vanuit Europese fondsen voor Housing First- projecten.

Staatssteunregels

In een artikel in Binnenlands Bestuur over het debat wijzen beide Europarlementariërs ook op het belang van staatssteunregels bij het aanpakken van de wooncrisis. Van Sparrentak verweet Schmit niet in te gaan op ‘Europese staatssteunregels die het bijvoorbeeld in Nederland moeilijk maken om te investeren in middensegmentwoningen’. Jongerius wijst er op dat de Nederlandse overheid een te stringente interpretatie van deze regels er op na houdt door deze te vertalen naar een relatief lage inkomensgrens.

Burgerinitiatief Housing for All

Vorig jaar is het Burgerinitiatief Housing for All gelanceerd. Ook dit burgerinitiatief vraagt de Europese Commissie de wooncrisis aan te pakken en verzoekt onder andere om flexibilisering van staatssteunregels. Jongerius deed tijdens het debat een oproep om deze petitie te tekenen. Ook Aedes steunt dit initatief. Ondertekenen kan hier.