Wet- en regelgeving

Europees DAEB-kader

De Europese Commissie heeft op 20 december 2011 regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aangenomen. Deze vormen het nieuwe Europees kader voor DAEB. Dit is een algemeen kader. Het richt zich, in tegenstelling tot het specifieke Europese besluit van eind 2009, dus op alle DAEB en niet alleen op woningcorporaties of Nederland.

Staatssteun voor sociale huisvesting blijft geoorloofd zonder dat deze vooraf bij de Europese Commissie aangemeld hoeft te worden. Aedes heeft zich ervoor ingezet dat staatssteun mogelijk blijft voor ondernemingen als corporaties, die zowel DAEB als niet DAEB-activiteiten (zonder staatssteun) uitvoeren. Sociale huisvesting is verder uitgezonderd van de nieuwe maximale 10-jaarstermijn voor DAEB taken. Deze uitzondering heeft te maken met de benodigde lange-termijn- investeringen van corporaties.