Proces

Europees burgerinitiatief: op naar 20.000 handtekeningen

Michiel Alexander de Raaf is de Nederlandse man achter het Europese burgerinitiatief Housing for All. Hij heeft de schone taak om voor maart 2020 van 20.000 Nederlandse handtekeningen te verzamelen voor de petitie. Doel: aanpassing van de regels voor sociale huisvesting door de Europese Commissie. Socialer en beter voor de huurders.

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Dat vindt De Raaf met een groep Europeanen die de petitie is begonnen. Als deze in totaal een miljoen handtekeningen bevat van minstens zeven EU-lidstaten, moet de Europese Commissie beslissen of sociale huisvesting weer op de agenda komt.

U bent biomedisch onderzoeker en actief lid van D66. Wat heeft dat te maken met Housing for All?
‘Niets. Ik kwam via mijn internationale netwerk bij het burgerinitiatief terecht en ik herken veel punten. Het is bijna onmogelijk om een huis te huren.’ 

Wat zijn de springende punten uit het burgerinitiatief? 
‘De wettekst moet ruimer voor betaalbare huisvesting, die geldt niet alleen voor ‘achterstandsgroepen of sociaal achtergestelden die door solvabiliteitsbeperkingen geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden’. 

Nog andere punten?
‘We willen meer beleid voor toeristenverhuur en we willen dat corporaties een streepje voor hebben op commerciële partijen bij de financiering van verduurzaming.’ 

Wat als de petitie niet genoeg handtekeningen haalt?
‘Daar ga ik niet vanuit. Tuurlijk gaan we dat redden. Het is niet gemakkelijk, maar vooral in het Zuiden van Europa leeft dit enorm en hebben we een grote groep ondertekenaars.’ 

Waar komen die vandaan?
‘Het initiatief is in Oostenrijk begonnen en daar krijgen we veel steun, maar ook in bijvoorbeeld Spanje en Italië zijn al veel handtekeningen opgehaald. Maar mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan kunnen we kijken of we bij het vernieuwen van de staatssteunregels in Europa ons punt kunnen maken.’

Hoe veel handtekeningen zijn er Nederland opgehaald?
‘We zitten nu tegen 1000 handtekeningen aan, maar we beginnen net. Eind maart is het voorstel ingediend. Na de zomer gaan we groot uitpakken met campagnes.’

Meer weten over het initiatief, delen of direct ondertekenen? Kijk op Housingforall.eu