Verdieping

Europarlementariërs: geef corporaties rol in Europese stedelijke agenda

Woningcorporaties kunnen een belangrijke partner zijn voor de Europese Unie bij het aanpakken van sociale problemen en bij energiebesparing in steden. Maar dan moeten corporaties wel mogelijkheden krijgen dat te doen. Dat concludeerden Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA) en Matthijs van Miltenburg (D66), tijdens een bezoek aan Rotterdam-Zuid op 16 oktober 2015.

Een Europese delegatie, met naast de Europarlementariërs ook medewerkers van de Europese Commissie, bezocht Rotterdam-Zuid op uitnodiging van de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron, Housing Europe en Aedes. Met presentaties en een rondleiding door de Afrikaanderwijk werden de gasten bijgepraat over het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). In het NPRZ werken gemeente, corporaties, scholen en andere partijen zeer intensief samen om de problemen in het zuiden van Rotterdam op te lossen. Rotterdam-Zuid kampt met veel werkloosheid en lage inkomens, achterstallig onderhoud van woningen, criminaliteit en overlast.

Urban Agenda
Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak de Europese delegatie toe over de uitdagingen in Rotterdam en de kansen die samenwerking met Europa niet alleen Rotterdam, maar ook andere steden kan helpen. Hij pleitte voor meer ruimte om te experimenteren met nieuwe pilots in de grote steden. De Europese Urban Agenda biedt daarvoor bijvoorbeeld mogelijkheden. In het kader van die agenda steekt Europa naar verwachting geld in verschillende experimentele projecten, waar andere Europese steden van kunnen leren.

Warmterotonde
Europarlementariër Van Miltenburg bezoekt de laatste tijd verschillende Europese steden, om projecten te vinden die goed in de Urban Agenda passen. In Rotterdam vindt hij de zogeheten warmterotonde, een project met restwarmte, een goede kandidaat. Corporaties kunnen volgens hem een rol spelen in dit soort projecten in het kader van de Urban Agenda. Maar dan moeten corporaties wel de ruimte hiervoor krijgen, aldus Van Miltenburg. ’De regelgeving beperkt corporaties daar nu nog vaak in, bijvoorbeeld door strenge regels wat betreft publiek-private samenwerking.’

Sociale bijdrage
Agnes Jongerius was onder de indruk van de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid en de aanpak van het NPRZ. Ze zag ook de rol van de woningcorporaties, die bijvoorbeeld kosteloos panden ter beschikking stellen aan stichtingen die samen met bewoners de wijken beter maken. Daarbij lopen de corporaties tegen allerlei regels aan, die het moeilijker maken om hun bijdrage te leveren. Zo moeten corporaties voor het onderhoud van dat soort maatschappelijk vastgoed verplicht offertes van verschillende aannemers opvragen. Dat kost voor kleine wijkgebouwen relatief veel tijd.

Nederlandse woningcorporaties zouden ook op sociaal gebied binnen de Urban Agenda een grote rol kunnen spelen, als ze iets meer de ruimte krijgen, meent Jongerius. ’Het zou zonde zijn als de incidenten bij woningcorporaties van de afgelopen jaren aanleiding zijn voor een te sterke inperking van hun ruimte. Corporaties willen graag helpen in de samenleving. Dat moet toch mogelijk zijn? ’

Europese Investeringsbank
Ook bespraken de partijen de mogelijkheden om te investeren in Rotterdam-Zuid. Nu investeren naast de gemeente en woningcorporaties weinig partijen in het gebied, maar dat gaat veranderen, zegt Woonbron-directeur Bert Wijbenga. ’Er ligt nu een principe-akkoord tussen het NPRZ en de Europese Investeringsbank. Als commerciële ondernemers samen met corporaties willen investeren in Rotterdam-Zuid, zouden ze dat in de toekomst kunnen doen met een goedkope lening via de Europese Investeringsbank.’ Wijbenga verwacht overigens niet dat dit op korte termijn vruchten afwerpt: ’ Grote herstructureringen uit het verleden leerden ons dat het grote verschil in woonplezier vooral wordt gemaakt door continue betrokkenheid in beheer, niet zozeer door een grootschalige herstructurering van de woningvoorraad. Wij stellen ons in Rotterdam Zuid niet op als de grote huisbaas, maar als de betrokken buurman.‘