Nieuws

Eurocommissaris Vestager: sociale mix en sociale cohesie aanvaardbaar als DAEB

‘Sociale mix en sociale cohesie’ kunnen ook doelstellingen zijn om sociale huisvesting aan te merken als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In dat geval is daarvoor dus (indirecte) staatssteun mogelijk. Dit heeft Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager laten weten aan het Europees Parlement, naar aanleiding van vragen van de Nederlandse Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA).

Sinds het besluit van de Europese Commissie over het Nederlandse corporatiestelsel uit 2009 gelden er nieuwe eisen voor de taken van Nederlandse woningcorporaties, waaronder een strengere nationale inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen. 

Dit was gebaseerd op de definitie van de Europese Commissie dat sociale huisvesting als DAEB alleen is toegestaan voor ‘achterstandsgroepen of sociaal achtergestelden die door solvabiliteitsbeperkingen geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden’. De uitspraak van Vestager lijkt een erkenning dat DAEB niet per se alleen op basis van inkomensgrenzen moet worden gedefinieerd, maar dat ook het tegengaan van eenzijdige wijken een rol mag spelen als daar een maatschappelijk belang bij gediend is.

Daarbij bevestigt Vestager dat lidstaten veel ruimte hebben om sociale huisvesting als DAEB te definiëren. Zij erkent dat: ‘de reikwijdte en de organisatie van DAEB's aanzienlijk verschillen van lidstaat tot lidstaat, afhankelijk van de geschiedenis, de cultuur van overheidsinterventie en de economische en sociale omstandigheden in elke lidstaat.’

Herziening DAEB-besluit
In het DAEB-besluit waarin sociale huisvesting wordt gedefinieerd op EU-niveau, legde de Europese Commissie vast dat het in 2017 zou worden herzien. Om meer duidelijkheid te krijgen over de verwarrende en krappe definitie vroeg Jongerius aan Vestager wanneer die herziening nu precies plaatsvindt. Daar deed Vestager nog geen uitspraken over.