Publicaties

Eurocommissaris benadrukt belang sociale huisvesting

‘Sociale huisvesting is van cruciaal belang voor Europese steden.’ Dit zei Eurocommissaris voor Regionale en Stedelijke Ontwikkeling Corina Creṱu tijdens een bezoek aan de Amsterdamse Bijlmer, op 22 april 2016. Zij ontving daar uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon het eerste exemplaar van de publicatie Dutch Social Housing in a Nutshell, ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

De publicatie is bedoeld voor Europese gesprekspartners van Aedes en bevat een korte uitleg over de Nederlandse sociale huisvesting. Ook staan er tien inspirerende projecten van Nederlandse woningcorporaties in, bijvoorbeeld op het gebied van de verduurzaming van woningen en de huisvesting van vergunninghouders. ‘We mogen trots zijn op de sociale innovaties die corporaties laten zien. Zulke voorbeelden kun je uitwisselen en zo kunnen we van elkaar leren’, gaf Calon de Eurocommissaris mee.

Burgemeestersconferentie
Creţu was in Nederland vanwege de conferentie van burgemeesters van Europese hoofdsteden, op 21 april 2016. Die conferentie ging onder meer over huisvesting, de opvang van vluchtelingen, armoede in steden en radicalisering. De burgemeesters willen werken aan een Europees solidariteitsnetwerk tussen hoofdsteden voor de opvang van vluchtelingen. Ook wijzen de burgemeesters in de slotverklaring op het feit ‘dat sociale huisvesters een vitale rol kunnen spelen om huisvesting en leefbare wijken te verzorgen’.

Aan de hand van voorbeelden uit de publicatie gaf Calon bij de Eurocommissaris aan hoe woningcorporaties dat doen: ‘Voor Nederland zijn woningcorporaties onmisbare langetermijninvesteerders in betaalbare woningen en leefbare wijken. Want we investeren niet alleen in stenen, maar ook in mensen.’

Housing Partnership
Aedes en de Europese koepel van sociale huisvesters Housing Europe werken als partners mee aan de Europese Stedelijke Agenda in het zogeheten Housing Partnership. Dat is een samenwerkingsverband van Europese lidstaten, steden, experts, NGO’s en Europese instellingen. Doel van dit Housing Partnership is dat er in Europees beleid meer oog komt voor bewoners, steden en betaalbare en adequate huisvesting.