Wet- en regelgeving

Actieplan Europees Partnerschap Huisvesting

Het Housing Partnership, waar Aedes lid van is, heeft op 3 december 2018 in Wenen haar actieplan gepresenteerd. Het partnerschap is onderdeel van de Urban Agenda voor de Europese Unie.

 

Hoewel de Europese Unie geen direct mandaat heeft op huisvestingsgebied, heeft Europees beleid grote impact op wat steden en landen op het gebied van huisvesting kunnen doen. Daarom is huisvesting een onderwerp binnen de Urban Agenda. De partnerships van de Urban Agenda werken aan aanbevelingen voor Europese regelgeving, kennisuitwisseling en financiering. Het Housing Partnership is een samenwerkingsverband tussen landen van de Europese Unie, steden, Europese instellingen en stakeholders, waaronder Aedes.

Staatssteunregels
Het Housing Partnership heeft aanbevelingen gedaan voor bijvoorbeeld het versoepelen van Europese staatssteunregels en voor meer aandacht voor betaalbaarheid van woningen. Ook wil het partnerschap opnieuw ministeriële meetings over volkshuisvesting in het leven roepen. Het actieplan wordt in de komende periode onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Huisvesting in Europa
Betaalbare huisvesting is een reële zorg voor een derde van de inwoners van de EU: van de ruim 220 miljoen huishoudens gaan maar liefst 82 miljoen Europeanen gebukt onder hoge huisvestingslasten. Steden, stedelijke gebieden, regio’s en landen uit de hele EU hebben behoefte aan een stevig raamwerk voor goede huisvestingsvoorwaarden voor hun inwoners. Ze zijn op zoek naar oplossingen voor nieuwe huisvesting en het vernieuwen van bestaande huisvesting, het vinden van bouwgrond voor betaalbare huisvesting, het ontwikkelen van wijken en het op opstellen van huisvestingsplannen. Het algemene beeld in de Europese Unie wordt gekenmerkt door een stelselmatig gebrek aan investeringen (zowel in nieuwe huizen als in renovatie van bestaande) en oververhitte en gefragmenteerde woningmarkten.

Partnership Housing
Het actieplan van het partnerschap Housing bestaat uit twaalf acties en een algemeen beleidsadvies voor goed huisvestingsbeleid. Meer informatie over het werk van het partnersschap is te vinden op haar website.