Europese samenwerkingsverbanden, websites en communities

Er is een aantal Europese organisaties en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met sociale huisvesting in Europa.

Websites en communities
FLOW portal
FLOW wil werknemers van woningcorporaties met deze site in staat stellen zichzelf te informeren over hoe de Europese Unie invloed heeft op hun werkzaamheden.

Europa Decentraal
Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties.

Power House Nearly Zero Energy
Europees gefinancierd project voor energiebesparing in sociale huisvesting onder leiding van Cecodhas

Europese organisaties

European Federation for Living (www.ef-l.eu)
Europees consortium van organisaties in de huisvestings- en vastgoedsector. Via een netwerk van actieve partners in Europa bevordert EFL de strategische doelstellingen van haar leden door het uitwisselen en vergroten van kennis en innovatie.

Contact: Joost Nieuwenhuijzen, General Manager jfnieuwenhuijzen@ef-l.eu
Aangesloten Nederlandse corporaties: De Woonplaats, Havensteder, Eigen Haard, Staedion

Rex group (Research and Exchange Group) (www.rexgroup.eu)
De Rex Groep is een transnationale groep van woningcorporaties, gevormd door bestuurders van sociale huisvesters uit diverse Europese landen. Binnen de Rex Groep voeren zijn gezamenlijk onderzoek uit en wisseling kennis en ervaringen uit betreffende organisatie-management, dienstverlening, prestaties en kwaliteitsmeting.

Contact : Corné Koppelaar, ckoppelaar@globalhabitat.org
Aangesloten Nederlandse corporaties: Futura groep

Eurhonet (www.eurhonet.eu)
EURHONET is een netwerk van ongeveer 31 publieke en sociale huisvestingsmaatschappijen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden. De aangesloten leden zijn individuele ondernemingen die in hun nationale context taken van algemeen belang verrichten in dienst van hun klanten en de maatschappij. Ze hebben de gezamenlijke ambitie om de beste professionele prestaties te leveren door het verbeteren van en het delen van onze professionele vaardigheden op Europees niveau.

Contact: Caterina Verde, General Secretary, eurhonet@eurhonet.eu
Aangesloten Nederlandse corporaties: Geen Nederlandse leden.

Nunspeet Groep
De Nunspeet groep is een netwerk van professionals dat al een lange geschiedenis heeft binnen de sector van sociale huisvesting. Deelnemers komen jaarlijks bij elkaar komen op afwisselende locaties in Europa om ervaringen uit te wisselen en projecten van collega’s te bezoeken.

Contact: Andrew Malone, andrew.malone2@btopenworld.com
Deelnemers uit UK, Ierland, Nederland (Goed Wonen), Denemarken, Zweden en Duitsland

Der Europäische Tisch (https://europaischertisch.nl/)
Dit netwerk is in 1991 opgericht door woningbouwverenigingen uit Duitsland en Nederland. Naar aanleiding van de creatie van de Europese interne markt, werd ingezien dat niet alleen de economie, maar ook de woningmarkten naar elkaar zouden groeien. Samenwerking tussen individuele corporaties – naast samenwerking tussen nationale branche-organisaties - werd relevanter.

Contact: Bob Kempink, Voorzitter, b.kempink@flowweb.nl
Aangesloten Nederlandse corporaties: Beter Wonen Vechtdal, Centrada Wonen, Welbions, WSD, Woningstichting Bergh, Acantus, Vryleve, Woonservice, Woonbeheer Borne, Woningcorporatie De Woonplaats.