Internetconsultatie overcompensatie geopend

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de internetconsultatie geopend voor de conceptwijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) rond overcompensatie. Iedereen kan op de consultatie reageren en Aedes zal ook een reactie insturen. De internetconsultatie loopt tot 21 juli 2020.

Aedes kan zich in grote lijnen vinden in de gewijzigde regeling.

Wijzigingen

Woningcorporaties zijn volgens de Woningwet verplicht in het uiterste geval zogeheten overcompensatie te betalen aan de overheid. Overcompensatie ontstaat wanneer een woningcorporatie onterecht te veel staatssteun heeft ontvangen voor DAEB-activiteiten.

Het model met meerdere formules in het oude BTIV verandert in een model met één formule (op basis van direct rendement) met drie aparte normen voor drie soorten corporaties (regulier, krimpcorporaties en zorgcorporaties).

Berekening

De berekening van de normen voor overcompensatie gaat niet langer op basis van de vastgoedindex (IPD), maar op basis van de disconteringsvoet uit het Handboek Marktwaardering. De normen gelden net als voorheen vijf jaar.

Bij corporaties in een saneringstraject toetst de Autoriteit woningcorporaties de bepaling van de overcompensatie. Daarnaast kijkt zij hoe de terugvordering van overcompensatie een effectieve en efficiënte uitvoering van het saneringsplan zou blokkeren. 

Woningcorporaties kunnen net als iedereen op de conceptwijziging reageren. Aedes ontvangt hiervan graag bericht en ook bijdragen aan de reactie van Aedes zijn welkom.

Aedes heeft een handreiking gemaakt met informatie over overcompensatie. In deze handreiking vindt u een beschrijving van de regels en de verschillende formules om overcompensatie te berekenen.