Bijeenkomst

Routekaart CO2-neutraal krijgt internationale waardering

Nederlandse woningcorporaties lopen voorop met het in kaart brengen van de verduurzamingsopgave van hun huurwoningen. Dat bleek tijdens het International Social Housing Festival in Lyon. Van 4 tot 8 juni bezochten ruim 5.000 bezoekers dit evenement. Het belang van toegang tot geschikte woningen voor iedereen was de rode draad in het programma. Aedesvoorzitter Marnix Norder benadrukte dat de primaire taak van de Nederlandse corporaties ligt bij betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Robin van Leijen, bij Aedes verantwoordelijk voor European Public Affairs, vertelde het internationale gezelschap hoe de Nederlandse corporaties met de scenario’s uit de Aedes-Routekaart CO2-neutraal 2050 de verduurzamingsopgave van hun huurwoningen in beeld hebben gebracht. De uniforme manier waarop de corporaties daarmee deze uitdaging inzichtelijk maken, leverde positieve geluiden op van collega-huisvesters uit andere landen en mensen van de vakpers. ‘Professioneel en inspirerend’, waren de reacties.  

Van Leijen liet in zijn presentatie ook zien dat de ingevulde routekaarten duidelijk maken dat corporaties andere partijen hard nodig hebben bij het realiseren van CO2-neutrale woningen. ‘Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van woningcorporaties, energiebedrijven, huurders en lokale en landelijke overheden’, zei hij.

In een paneldiscussie met internationale beleidsmakers en –beslissers kreeg Aedesvoorzitter Marnix Norder de vraag voorgelegd waar corporaties op focussen. Op CO2-emissie, circulair bouwen of op energiebesparing door smart building? ‘We zullen moeten kiezen’, zei Norder, ‘en voor ons ligt de verduurzamingsfocus bij CO2-reductie.’

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Norder benadrukte eveneens dat de CO2-reductie niet alleen de verantwoordelijkheid van corporaties is. De overheid is aan zet, zei hij. Gemeenten moeten snel met hun Transitievisie Warmte komen waarin ze aangeven hoe ze per wijk het aardgas gaan vervangen. En de landelijke overheid moet zorgen voor duidelijkere regelgeving en financiële bijdragen. ‘Zonder extra financiële maatregelen gaan de huurders de verduurzamingsrekening betalen en dat kan niet’, aldus Norder. ‘Dan kiezen we liever voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen.’