Publicaties

Rapport Housing Europe: staat huisvesting veel Europeanen kritiek

Ondanks de economische opleving binnen de Europese Unie en het ‘herstel’ van woningmarkten, blijft de staat van de huisvesting van veel mensen in Europa kritiek. Dat blijkt uit The State of Housing in the EU van Housing Europe. De Europese koepel van sociale huisvesters presenteerde dit rapport  op 17 oktober in het Europees Parlement.

Uit het rapport blijkt dat er genoeg uitdagingen zijn op de woningmarkt in heel Europa, meldt Housing Europe. De belangrijkste conclusies op een rij:

  • Huisvesting is op dit moment de grootste vaste last voor Europeanen; voor veel mensen is die last te groot. Vooral voor de armste huishoudens.
  • Huizenprijzen groeien sneller dan het inkomen in de meeste EU-lidstaten. Tegelijkertijd groeit de inkomensongelijkheid en zijn steeds meer mensen uitgesloten van de woningmarkt.
  • Het is voor veel groepen in de samenleving steeds moeilijker goede, betaalbare huisvesting te vinden in gebieden waar er werkgelegenheid is.
  • Het tempo van de bouw van nieuwe woningen is nog steeds laag, wat ervoor zorgt dat vooral grote steden een structureel woningtekort hebben.
  • De politieke inzet om wat te doen aan de Europese woningnood is te laag. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de groeiende aantallen dak- en thuisloze mensen in veel Europese landen.

Aedes: ‘EU moet niet direct ingrijpen in sociale huisvesting’
Bij de presentatie van het rapport wees Aedes-lobbyist in Brussel Sébastien Garnier erop dat de EU geen directe interventies of gedetailleerde aanbevelingen zou moeten doen in de sociale huisvesting van de lidstaten. Oplossingen moeten komen van nationaal, regionaal of lokaal niveau, betoogde Garnier. De EU kan volgens hem wel de betaalbaarheid van woningen monitoren. Daarnaast kan de EU langetermijninvesteringen in sociale infrastructuur faciliteren.