Opinie

Aedes: ‘Vier en koester sociale huisvesting’

Nederland moet zich niet te veel door het Europees mededingingsbeleid laten beknotten als het gaat om sociale huisvesting, betoogt Sebastièn Garnier, lobbyist bij Aedes in Brussel. Europese inmenging op bepaalde terreinen is goed en nodig, maar de manier waarop we volkshuisvesting in Nederland regelen moeten we koesteren. ‘Dat laten we komende week zien tijdens het International Social Housing Festival (ISHF) in Amsterdam.’

‘Sociale mix en sociale cohesie zijn ook geldige doelen voor sociale huisvesting’, zei Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager op 6 juni 2017. Hiermee lijkt de Commissie een nieuwe uitleg te geven aan de smalle definitie van sociale huisvesting, die zij de Nederlandse corporaties en woningzoekenden sinds 2009 oplegt.

De Commissie lijkt tot inzicht te komen dat het streven naar gemengde wijken een maatschappelijk belang kan dienen en dus tot de zogeheten Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) van sociale huisvesting kan behoren in de EU.

Leefbare wijken
En dat is goed nieuws, vindt Aedes. Het wereldwijd unieke, succesvolle systeem van sociale huisvesting dat Nederland kent, is er volgens de corporaties niet alleen om de allerarmsten van een dak boven hun hoofd te voorzien, maar ook om bijvoorbeeld gettovorming en eenzijdigheid te bestrijden. En met succes: de afgelopen honderd jaar hebben woningcorporaties kunnen zorgen voor leefbare wijken in Nederland. In het buitenland is dat nog wel eens anders. Niet voor niets komen studenten en beleidsmakers uit het buitenland zo regelmatig op werkbezoek bij gemeenten en woningcorporaties.

Ruimte behouden
Daar moeten we in Nederland trots op zijn en genoeg ruimte voor steden, woningcorporaties en het Rijk behouden. Dat geluid laten Aedes en haar Europese bondgenoot Housing Europe in Brussel horen aan de Europese beleidsmakers.

Aedes vindt het goed dat de Europese Unie zich op een aantal terreinen wél met onze sociale huisvesting bemoeit. Bijvoorbeeld door ondersteuning via de Europese Investeringsbank van het energiezuiniger maken van woningen, het Europese economisch toezicht op de woningmarkten en vluchtelingenbeleid. Ook kunnen we in Europees verband veel leren van andere landen en kennis met elkaar delen.

Maar Europese regels moeten het systeem niet in detail beknotten. Dat gaat in tegen de subsidiariteit die elke lidstaat geniet. Aedes ondersteunt daarom de corporaties die willen dat het besluit van de Europese Commissie over de inkomensgrens voor sociale huur wordt herzien. De strakke definitie van wat wel en niet onder DAEB valt, moet meer rekening houden met nationale en lokale omstandigheden, ten bate van de leefbaarheid van dorpen en steden.

In haar antwoord erkent Eurocommissaris Vestager ook dat lidstaten veel ruimte hebben om sociale huisvesting als DAEB te definiëren: ‘De reikwijdte en de organisatie van DAEB’s kan aanzienlijk verschillen van lidstaat tot lidstaat, afhankelijk van de geschiedenis, de cultuur van overheidsinterventie en de economische en sociale omstandigheden in elke lidstaat.’

Housing Festival
Die leefbaarheid in dorpen en steden en de rol van de sociale huisvesting gaan we komende week vieren. De toekomst van de verschillende stelsels staat dan centraal tijdens het International Social Housing Festival (ISHF). Dat vindt van 13 tot en met 21 juni plaats in Amsterdam, in en rond museum Het Schip. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de openingsevent op 13 juni en de Housing Europe conferentie op 15 juni. Kom erheen, laat weten dat we ons systeem koesteren en graag blijven leren, ook van internationale collega’s en experts.

Kaarten voor het ISHF zijn te bestellen via socialhousingfestival.com. Aedes-leden krijgen 10 euro korting op het openingsevenement van het festival op 13 juni, via deze link.